Čihadla

Jedno z nejznámějších jizerskohorských rašelinišť, chráněné od roku 1960. Nachází se v mělkém sedle (975 m) přesně na rozvodí Baltského a Severního moře, z rašeliniště vytéká jeden z přítoků Černého potoka a říčka Jedlová. Jméno dostalo podle čihařů, kteří zde lapali ptáky na tahu.

V roce 2012 byla velká část jizerskohorských rašelinišť zařazena mezi mokřady mezinárodního významu pod názvem Horní Jizera v rámci takzvané Ramsarské úmluvy (Rašeliniště Jizery, Rašeliniště Jizerky, Černá jezírka, Rybí loučky, Klečové louky, U Posedu, Na Knajpě, Vlčí louka, Na Čihadle). Zařadila se tak po bok například našich Třeboňských rybníků, ale i francouzského Camargue nebo jezera Titicaca.

Čihařství je prastaré řemeslo a v Jizerských horách pro něj byly podmínky jako stvořené. Býval to jediný způsob lovu, který dříve mohli volně vykonávat prostí lidé bez povolení své vrchnosti. V ptačím čihadle, tj. dřevěné boudě, očekávali jizerskohorští čihaři přílet zpěvného ptactva. Nešlo tehdy o čistou radost z lovu ani vnímání krásné podzimní přírody – většina ulovených ptáků byla prodána, většinou na zámecký dvůr, a snědena.  V roce 1870 vyšel první zemský zákon na ochranu ptactva, čímž byla čižba zakázána a lovení ptáků na jídlo se mělo přísně trestat.


Kořenov