Z Kopaniny do Turnova (pěšky, nebo na kole 12 km)

Tip na výlet s využitím Turistických autobusů Českého ráje (s přepravou kol). Pěší varianta: Kopanina - Frýdštejn - Voděrady - Drábovna - Bukovina - Dolánky - Hrubý Rohozec - Turnov

Turistickým autobusem se necháme vyvézt na Kopaninu. Na zdejší cihelné rozhledně z roku 1894 probíhá v současnosti rekonstrukce, ale i tak si v průběhu výletu můžeme užít krásných rozhledů. Z Kopaniny sestoupíme k zřícenině hradu Frýdštejn, kde se mimo jiné natáčely scény z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Pokračujeme po Zlaté stezce Českého ráje na kraj Voděrad a vystoupíme do skalního města Drábovna. Skály zde nejsou nijak vysoké, neměří více než 15 m. Uprostřed plošiny stojí pozůstatky skalního hrádku, který byl roubený, ale kromě trámových kapes se z něj prakticky nic nedochovalo. Stezka nás pak zavede na skalní okraj na vyhlídku do údolí Jizery. Cestou můžeme pozorovat různá skalní okna či tunely.

Za Borkem přejdeme hlavní silnici. Cesta vede nad buky porostlým svahem spadajícím příkře k Jizeře a pak se napojí na polní cestu s výhledy jižním směrem. K osadě Bukovina patří i Dolánky, kde stojí roubený patrový Dlaskův statek, národní kulturní památka, ve které je umístěna etnografická expozice Muzea Českého ráje. Ve vedle stojící bývalé škole byl zřízen Dům přírody Českého ráje. V něm se dozvíme informace o Chráněné krajinné oblasti Český ráj a o Globálním geoparku UNESCO Český ráj.

Zlatá stezka dál vede pod vysokou skalní stěnou, na které stojí zámek Hrubý Rohozec, ke kterému můžeme vystoupat po prudkém schodišti. Stezka dále pokračuje do města po pravém břehu Jizery.


Cyklo varianta: Kopanina - Frýdštejn - Voděrady - Bartošova pec - Dolánky 

Z Kopaniny sjedeme po silnici k hradu Frýdštejn, odkud pokračujeme přes Voděrady k Bartošově peci – jeskyni, ze které vyvěrá voda z krasového systému, a odtud Vazoveckým údolím do Dolánek. Do Turnova pokračujeme po cyklostezce Greenway Jizera.

Turnov