Jičínsko - pěší putování za sakrálními památkami Mariánské zahrady (15 km)

Tip na výlet s využitím Turistických autobusů Českého ráje (s přepravou kol) Dolní Lochov - Kaple Nejsvětější Trojice - Kaple Sv. Anny - Loreta - Veliš - Jičín

Výchozím bodem tohoto výletu je obec Dolní Lochov, kam se můžeme z Jičína dostat např. autobusovým spojem přes Ostružno a Mladějov. Už cestou pojedeme kolem jednoho ze skvostů zdejší krajiny, kostela Povýšení svatého Kříže v Ostružně, zahlédneme i ostruženské rybníky a vlevo od silnice uvidíme zalesněný vrchol Svaté Anny, která bude naším prvním cílem poté, co vystoupíme v Dolním Lochově z autobusu. Kaple Sv. Anny je jednou z mnoha staveb, které nechal v krajině vybudovat František Josef Šlik. Z rozcestí u rybníka se vydáme kolem další kaple, která je zasvěcená Nejsvětější Trojici a vystoupáme na Velišský hřbet. Na něm nás čeká tzv. Loreta, stavba stojící na hraně opuštěného lomu. Tato kaple je kopií stavby z italského Loreta, přičemž její střecha byla zpřístupněna jako vyhlídka se schodištěm ve dvojité severní zdi. Dalším výrazným vrcholem v hřebeni je Veliš. Do poloviny 17. století zde stával mohutný hrad, který byl ale po třicetileté válce stržen a rozebrán na stavby v okolí. Jeho zbytky pak v 19. století poničila těžba kamene na stavby silnic a železnic. Cihlová stavba geodetického bodu, která se na vrcholu nachází dnes, je z roku 1942, kdy nahradila starší dřevěnou konstrukci. Značka nás dále zavede ke hřbitovu v obci Veliš, u kterého stojí hrobka rodu Šliků. Za Šlikovou vsí opustíme panství tohoto rodu a vstoupíme do Valdštejnova Jičína.


Jičín