Hradčany nejsou jen v Praze

Dobře, ty pražské jsou možná známější, ale v těch našich na vás čeká nádherná příroda, skalní stěny, několik rybníků a bývalý vojenský prostor, který můžete využít k jízdě na bruslích, na kole nebo prostě jen k procházce.

Nechejte auto v centru vesnice u infocentra a vydejte se po modré turistické značce a zároveň po naučné stezce Jeřáb směrem do Kraví rokle. Zhruba po 0,5 km zahněte do svahu na masív Havraní skály, kde je překrásný výhled z Hradčanské vyhlídky (331 m).

Odměnou za výstup jsou nádherné výhledy zhruba severním směrem – oblast Mimoně, Ralsko, Ještěd a okolní kopce, poněkud vpravo rozsáhlé lesy, vpředu celé Hradčanské letiště. Sejděte dolů a nyní se rozhodněte, zda zvolíte kratší okruh po naučné stezce Jeřáb, anebo projdete Kraví roklí přes Měděný důl, Popelavý hřeben a Dlouhou rokli až k Hradčanským rybníkům.

Pokud se rozhodnete pro naučnou stezku, čeká na vás 3,5 kilometru dlouhý okruh a 7 zastávek (tu 8. najdete u infocentra). Naučíte se něco o zdejších přírodních podmínkách, hospodaření v lese, dřevinách rostlinách i fauně, která v Ralsku žije.  Své jméno trasa získalapodle jeřába popelavého, který je jedním z ohrožených živočišných druhů.

Pokud zvolíte delší variantu, budete uchváceni scenérií zdejší pískovcových skalních útvarů a lesů, kterými budete celou dobru procházet. Nás „dostal“ březový háj, který se nachází na vrcholu Popelavého hřebenu.

Co byste si rozhodně neměli nechat ujít a vlastně tam i dojdete, pokud zvolíte tento delší okruh, jsou Hradčanské rybníky. Tím prvním je Držník a přímo v obci je Hradčanský rybník, ve kterém se můžete i vykoupat. Hradčanské rybníky jsou přírodní rezervací, které tvoří velkou rybniční soustavu čtyř rybníků s rozlehlými mokřady. Chráněné jsou zde vodní a rašeliništní společenstva, lokalita je významným hnízdištěm ptactva.

Na naší trase leží pouze jeden rybník z přírodní rezervace - Držník. Další 2 – Vavrouškův a Strážovský rybník -  uvidíte, pokud se vydáte po zelené turistické značce od Držníku (nebo také po staré lipské cestě) Směrem od Hradčan. Zpět se můžete vrátit buď po stejné trase (zelené značce do Hradčan) nebo přes letiště v bývalém vojenském prostoru.

 


Ralsko