Vodopády Jedlová, Nebe a Peklo

Pěší výlet tam, kde je PEKLO výš než NEBE. Navštívíte vodopády Jedlové v Josefově Dole, PEKLO s čertovými kameny i samotné NEBE. Jedná se o delší výlet, navázaný na dopravu vlakem, láká vyčlenit si na něj víkend. Celkem asi 12 km, je však potřeba počítat s větším převýšením.

Délka trasy: 10,8 km

Popis výletu: 

Z vlakového nádraží Josefův Důl (konečná stanice) je potřeba se vydat po modré turistické značce k Lesní bráně ke vstupu do přírodní rezervace Jedlový důl. Říčka Jedlová, která tudy protéká, přivádí své vody z rašeliniště Na Čihadle. Překonává zde větší výškový rozdíl a v romantické lesní rokli vytváří třístupňový vodopád. Stezka stoupá souběžně s říčním korytem k vodopádu z Hujerova koutu pod Pekelnými skalami, okolo Pekelného vodopádu a Pekelné tůně. Procházka romantickou lesní roklí se skalami stojí za to. Vyskytuje se zde významná květena i zvířena, informace o nich najdeme na barevných tabulích naučné stezky, která údolím vede. Naučná stezka Jedlový důl má 9 zastavení a má délku 1,8 km. Na konci NS je možné se vrátit po stejné trase zpět nebo na konci NS zabočit prudce doprava a vrátit se po cyklotrase 3022 tzv. Mořskou cestou, potom po žluté a zase po modré zpět před josefodolské vlakové nádraží. 

Výlet bude pokračovat po žluté turistické trase rovinkou kolem Muzea místní historie s infocentrem (zde si můžou zvídavější muzeum prohlédnout), kolem pseudogotického Kostela Proměnění Páně. V blízkosti kostela v parku se nachází pomník spisovatele Gustava Leutelta, německy píšícího „básníka Jizerských hor“. Cestou míjíme po pravé straně stromořadí 10 dubů letních sloupovitých zlatých, tvořících výjimečné stromořadí chráněných památných stromů. Asi po 900 metrech uhneme doprava a držíme se na Naučné stezce G. Leutelta, po které však kráčíme v protisměru. Po stoupání do kopce objevíme tajemné Čertovy kameny na Vyhlídce, ležící pod samotným Peklem. Peklo je nejvýše položená část Josefova Dolu v nadmořské výšce 700 m. Tady prý čert tropil své neplechy. O jeho někdejší přítomnosti svědčí svržené kameny povalující se ještě dnes po okolních stráních. K odpočinku na Vyhlídce nás připoutá pěkný výhled do okolí a na hráz vodní nádrže Josefův Důl. Po načerpání pekelné atmosféry v tomto tajuplném místě pokračujeme stále v protisměru po Naučné stezce G. Leutelta až ke Kříži u věhlasného restaurantu Nebe. 

Tak se stalo, že v Josefově Dole je něco trochu obráceně, je zde Peklo výše, než je Nebe. 

Výlet končí příjemnou mírnou cestou z kopce dolů kolem Červeného vodopádu až k vlakovému nádraží.

V Josefově Dole je toho hodně k vidění, takže si výlet můžeme rozložit do dvou dnů a přenocovat v některém penzionu nebo hotelu, kterých je v obci nespočet (www.josefuvdul.eu). 

Josefův Důl