Rynoltice - Kozí hřbety - Sloní kameny

Havran v Polesí, Kozí hřbety, Sloní kameny, Žralok, Ptačí kameny – není té zvěře v Lužických horách na pár kilometrech moc? Naštěstí, nebo bohužel, je jen kamenná. 11km výlet mezi skalami pro celou rodinu.

Doporučujeme směr Rynoltice - Jítrava, díky pozvolnějšímu stoupání je výlet vhodný i pro menší děti a méně zdatné turisty.
Trasa výletu vede po úzké silničce označené cyklotrasou č. 25, Hřebenovka až do obce Polesí (cca 1 km). V Polesí, rozc. modrá značka směr Havran v Polesí. Vyhlídka Havran v Polesí nabízí pěkný pohled na obec a okolí. Dále se vydejte po modré značce až do obce s poetickým názvem Černá Louže. Dále po modré až na rozc. v Horním Sedle, odbočte doprava na červenou značku směr Kozí hřbety a mezi bizarní skalní útvary. Pohodová procházka, která vede až nad Bílé kameny. Prudký sestup k Bílým kamenům, aneb Sloním kamenům, či hřbetům, na dohled od Jítravy.

Sloní kameny jsou jedním z největších divů Lužických hor. Od Sloních kamenů do obce Jítrava vede červená značka. V Jítravě odbočit na zelenou turistickou značku a pohodlně zpět do Rynoltic.

Cestou je možné občerstvení v Polesí, dále v Černé Louži, v Jítravě i v Rynolticích. Doprava do Rynoltic je možná autobusem, parkování v obci na menších odstavných parkovištích.

http://mapy.cz/s/kadevorure

Rynoltice