Zemědělský dvůr Valdštejnsko

Původně barokní čtyřdílný dvůr zvaný Valdštejnsko založil v poslední třetině 17. století Arnošt Josef hrabě z Valdštejna. Areálu zemědělského dvora dominuje mohutná trojpodlažní sýpka, kterou po stranách doplňují brány s kamennými valdštejnskými erby.

Rozlehlý, původně barokní hospodářský čtyřdílný uzavřený komplex, situovaný cca 1 km jihovýchodně od Turnova podél hlavní silnice Jičín-Turnov s dominantním objektem sýpky, určené pro skladování obilí, a k ní na nárožích přiléhajícími symetrickými bránami, tvořícími vstupní průčelí. K bránám přiléhají podélně disponované přízemní protáhlé objekty bez ochrany, tvořící jihovýchodní a severozápadní křídla původního areálu. Zadní severovýchodní křídlo tvořeno několika novodobými hospodářskými objekty. Na vnitřním dvoře částečně dochována dlažba z lámaného čediče. Architektonicky cenné jsou zejména dvě vjezdové brány, které ctí barokní cítění symetrie. 

Komplex je památkově chráněný, do státního rejstříku byl zapsán 26. března 1964.

HISTORIE:

Okolí panského dvora bylo osídleno již v dobách středověku. Dokládají to hojné středověké sídlištní nálezy, které se objevují zejména po orbě na poli při Nové Vsi – Vystrkalově. Později zde vznikla vesnice Nová Ves. Po třicetileté válce bylo obyvatelstvo z úrodného údolí říčky Libuňky na příkaz majitelů panství Valdštejnů odsunuto do vesnic pod Kozákovem na méně úrodná pole. Uvolněné pozemky pak byly rozděleny mezi nově založené hospodářské dvory Hořensko, Kyselovsko a Valdštejnsko.

V roce 1821 koupil celé Hruboskalské panství od Valdštejnů Jan Lexa z Aehrenthalu. V roce 1945 byl Aehrenthalům majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů.

Od 60. let 20. století spadal statek pod státní podnik SEMPRA. Probíhalo zde šlechtění květin a zeleniny. V roce 1993 odkoupila polovinu areálu včetně sýpky soukromá společnost a začala s postupnými opravami. Sýpka je využívána jako sklad, přilehlé správní budovy jako kanceláře.

V roce 2008 byla vyměněna střecha. V roce 2009 dostala sýpka nové vnější omítky. Byl odstraněn nevhodný novodobý nástřik hrubou betonovou maltou do úrovně 1. patra. Beton nahradily původní vápenné omítky. Rekonstrukce se dočkaly i obě brány. Objekt je v noci ze strany od silnice nasvícený. Na dohled od tohoto dvora leží hrad Valdštejn.

 Turnov