Kaple sv. Václava, Daliměřice

Kaple sv. Václava byla postavena v roce 1889 v místní části Daliměřice. Je to jednoduchá stavba s jehlancovou věžičkou zakončenou křížem.

Nad vchodem a po stranách s úzkými okny a horním obloukem. V kapli kdysi visel zvon, který měly Daliměřice již od roku 1847. Byl dodán 20. listopadu t. r. a posvěcen ke cti sv. Václava. Zrekvírován byl patrně roku 1917 a poté byl z dobročinné sbírky občanů a Mikuláše Des Foursa pořízen r. 1921 zvon nový. O ten kaple přišla za 2. světové války v r. 1942. Podle ohlašovacího rekvizičního listu na něm byl mj. nápis "Dr. Mikuláš Des Fours Walderode 1921". Kaplička byla v roce 2014 opravena a vysvěcena. 

U kaple se nachází památník padlých vojáků z 1.světové války, který byl odhalen v listopadu r. 1932.

Přilehlý statek patřil rodině významného historika Josefa Pekaře a je zde umístěna jeho pamětní deska.


Turnov

Bezručova 18, Turnov, 511 01