Klíč - dominanta u Nového Boru

Půldenní výlet Vás dovede z Nového Boru na horu Klíč s krásným kruhovým výhledem. Cesta je dlouhá 11 km o střední náročnosti.

Nový Bor - vrchol Klíče – Nový Bor - 9 km

Nový Bor náměstí Míru (červená značka) - rozcestí Sedlo pod Klíčem - vrchol Klíče – rozcestí Sedlo pod Klíčem (modrá značka) – rozcestí Pod Zaječím vrchem (zelená značka) – Nový Bor 11 km

Popis trasy:

Z náměstí v Novém Boru se vydáme po červené značce přes místní část Arnultovice mírným stoupáním kolem zahrádkářské kolonie, hájovny a kolem Lesní studánky dojdeme až k rozcestníku u Kamzičí studánky (4 km). Vystoupáme kolem kamenného moře do sedla Klíče. Z vrcholu je v případě dobré viditelnosti krásný výhled na horu Ještěd, vrcholy Českého středohoří a Lužických hor. V případě velmi dobré viditelnosti lze vidět i Krkonoše. Z vrcholu se vrátíme zpět k rozcestníku v sedle pod Klíčem a zde se napojíme na modrou turistickou značku, pohodlně sejdeme až na rozcestí Pod Zaječím vrchem a zde odbočíme na zelenou turistickou značku a sejdeme zpět Arnultovicemi do Nového Boru.

Zajímavosti na trase:

Hora Klíč - osamocený výrazný znělcový suk, vynikající kruhový rozhled za dobré viditelnosti. Vrcholová část je přírodní rezervací.

Sklářské muzeum v Novém Boru - ojedinělá  kolekce skla podávajícího pravdivý obraz o výrobě skla v oblasti Lužických hor na přelomu 19. století a v první polovině století dvacátého.


Nový Bor