Netopýři v Českém ráji

V lednu a únoru vyrážejí odborníci do jeskyní, štol a sklepů sčítat zimující netopýry. Nejinak tomu bylo na mnoha místech v Českém ráji. Ve skalních jeskyních i hradních sklepeních nachází na zimu útočiště kolonie těchto malých savců.

Správně bychom měli psát letouni, protože nejhojnějším druhem je vrápenec malý, který patří mezi kaloně. Na rozdíl od netopýrů spí zabalený do létacích blan. Občas o někom říkáme, že má dlouhé prsty, ale netopýr je má delší než tělo. Tedy kromě palce. Netopýři tvoří letní kolonie na vyhřátých půdách, kde najdeme kojící samice s mláďaty, zimu pak prospí v prostorách se stabilní nízkou teplotou. Některé druhy se zdržují prakticky na jednom místě. Podle kroužkovaných jedinců jiných druhů víme, že migrují mezi Českým rájem a Jizerskými horami a jiní dokonce létají až k Baltskému moři.

Netopýři mají velký význam pro udržování přirozené rovnováhy v přírodních ekosystémech. Vzhledem k tomu, že konzumují velké množství hmyzu, fungují také jako velmi účinná biologická ochrana rostlin, a to včetně hospodářských plodin a lesních porostů. Netopýři tak poskytují lidem velmi cenné ekosystémové služby, jejichž hodnotu lze i vyčíslit.

Hlavním účelem monitoringu je hodnocení dlouhodobého vývoje populací druhu z hlediska ochrany. Aktuálně se na území České republiky vyskytuje 25 druhů letounů dvou čeledí (netopýrovití – Vespertilionidae a vrápencovití – Rhinolophidae). A přestože všechny druhy nepatří k evropsky významným druhům (pouze šest z nich) jsou všichni netopýři hlediska legislativy České republiky zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Šest z nich je v kategorii kriticky ohrožený, ostatní v kategorii silně ohrožený druh. Na zimovištích Českého ráje bylo letos zjištěno 8 druhů v celkovém počtu kolem jednoho tisíce - např. netopýr velký, ušatý, vodní, hvízdavý, brvitý a vrápenec malý, který se vyskytuje nejčastěji.

Foto: Honza Had Mertlík


Turnov