Disidentská stezka

DISIDENTSKÁ STEZKA v Malé Úpě byla vymyšlena jako připomenutí 40 let od setkávání českých a polských disidentů v Krkonoších (1978-2018) a ukázka toho, že za svobodu se vždy muselo bojovat.

Téma svoboda je přitom aktuální i v současnosti, nemusí se vždy jednat jen o politiku a věci veřejné, ale i o svobodu člověka jako jednotlivce, jeho odvahu svobodně žít.

Disidentskou stezku tvoří 6 zastavení:

  • Celnice
  • Rennerovy boudy
  • U kostela
  • Chalupa „U Dády“
  • Soví sedlo
  • Jelenka