Semilské vyhlídkové okruhy

Dva nenáročné výlety pro pěší, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi. 1. okruh - Na rozhlednu Járy Cimrmana 2. okruh - Ze Semil až na Moravu

I. Semily, nám. – Koštofrank (___ – 0,5 km) – Nouzov, rozhl. Járy Cimrmana (___ – 3,5 km) – Nouzov, kaple (___ – 4,5 km) – Semily (___ – 7,2 km)

https://mapy.cz/s/jacelavuju

II. Semily, nám. – Bítouchov (___ – 1,9 km) – Morava, rozc. (___ – 4,2 km) – Sejkorská kaplička (___ – 6,2 km) – U Čtrnácti Pomocníků (___ – 7,6 km) – Semily (___ – 9,1 km)

https://mapy.cz/s/jodulufovu


Semily 

Město Semily leží v kotlině Jizery a je obklopené kopci, z nichž nejvyšší je Kozákov – strážná hora Českého ráje. V minulých staletích prošly Semily obdobím rozvoje zemědělství, obchodu, řemesel, drobné výroby a posléze průmyslu využívajícího sílu řeky. Rozvíjely se zde mlýny, výroba příze a plátna a tisk látek. Město bylo v minulosti z větší částí dřevěné, postihlo je však několik ničivých požárů, takže se z historické zástavby mnoho nezachovalo. Tři roubené chalupy v Jílovecké ulici, pocházející z přelomu 19. a 20 století, jsou poslední dochovanou památkou původní zástavby města. Tehdy je obývali drobní řemeslníci, dělníci a chudí domkáři. V jedné z těchto chalup lze navštívit unikátní pilníkářskou dílnu. Všechny domy byly prohlášeny kulturními památkami a jsou klasickou ukázkou pojizerského typu domů. Ve městě je možné navštívit Muzeum a Pojizerskou galerii či vystoupat na vyhlídku na věži kostela sv. Petra a Pavla. Další rozhledy nabízí nové stezky v okolí Semil, tzv. Semilské šlápoty. Na náměstí se můžete seznámit s horninami regionu. Semily nabízejí možnost ubytování, stravování a nákupu.

Rozhledna Járy Cimrmana

Nejnižší rozhlednu od největšího z Čechů najdete v Nouzově u Semil. Architektem a otcem nápadu na vybudování tohoto díla je Jára Cimrman. Nachází se totiž v kraji, kde se dlouhou dobu zdržoval.

Bítouchov

Místní část Semil zvaná Bitouchov je výchozím bodem pro vycházku na Riegrovu stezku v údolí Jizery. Zdejší zvonice s bání krytou šindelem z roku 1812 je rázovitou památkou lidového stavitelství.

Sejkorská kaplička

Lidové pojmenování barokní výklenkové kaple Panny Marie Bolestné z konce 17. století je prý spjato se zklamáním, které zažila Polyxena Des Fours. Když se vydala na slavnostní otevření kostela v Bozkově, na jehož výstavbu věnovala velké množství peněz v naději, že její jméno bude spjato s významnou stavbou, zastavila se na místě dnešní kaple a v naději se zadívala k Bozkovu. Když spatřila malý venkovský kostel, rozzlobila se a zavelela svému kočímu „Sýkoro otoč!“. Slavnosti otevření se nezúčastnila. Pravděpodobnější vysvětlení však nabízí staré mapy, ve kterých je toto místo označováno Na sejkoří, protože sejk znamená cíp. Kaplička bývala oblíbeným poutním místem. Nedaleko od ní se nachází Masarykova vyhlídka – místo, odkud se na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš díval prezident T. G. Masaryk při své návštěvě Semilska.

U Čtrnácti Pomocníků

Kaplička se nachází v Semilech na cestě k Vysokému nad Jizerou a je zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi, kteří jsou vyobrazeni na její stěně. Málokdo je dnes asi umí vyjmenovat, tak vám pomůžeme. Jsou to Achatius, Barbora, Blažej, Cyriak, Diviš, Erasmus, Eustach, Jiljí, Jiří, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Markéta, Pantaleon a Vít. Malba byla značně poškozena, ale v nedávné době došlo k jejímu restaurování. U kapličky rostou čtyři památné stromy – lípy srdčité, které zde byly vysazeny už před 150 lety.

Semily

Jílovecká, Semily, 513 01