Podél Labe až k Labské boudě a na Zlaté návrší

Vydejte se do přírody, její ticho probouzí zurčivé vodní toky. K horským přírodním fenoménům patří vodopády.

Trasa vede z centra Špindlerova Mlýna (720 m n. m.) proti toku Labe směrem k Medvědínu a po modré značce k Labskému dolu, dále po zelené k Labské boudě (1300 m n. m.), po červené k Pančavskému vodopádu, směrem na Zlaté návrší a Medvědín, lanovkou zpět do Špindlerova Mlýna. Délka trasy: 15,5 km.

Trasa k Labské boudě je poměrně náročná. Cestu do Labského dolu až k Pudlavskému vodopádu můžete projít s kočárky i s vozíky pro hendikepované, nebo projet na kole. Část trasy je určena bruslařům na in-linech.

Labský důl je přírodně vzácnou lokalitou. Prohlédnete si pozůstatky ledovcové morény, vodopády, krásné meandry Labe, skalní kulisy z kvádrově se odlučující žuly, místa s velkou rozmanitostí květeny. Rovněž zde uvidíte pozůstatky doby ledové i zbytky původního krkonošského pralesa. Krajina podél této trasy je plna svědectví o bouřlivém vývoji vysokohorské přírody, ale též o houževnatých snahách lidí využít drsnou horskou přírodu ke svému prospěchu.

Lyžnická lavička –Netradiční stylová lavička vznikla díky šikovným rukám Pavla a Jana Jiřičkových (otce a syna). Usazena je u hlavní cesty k Dívčím lávkám v těsné blízkosti místa dopadů někdejších skokanů Masarykova skokanského můstku.

Malý Labský vodopád na dně Labského dolu není označen, ale obsahuje v sobě vodu tři výše ležících vodopádů Pančavského, Labského a Pudlavského. Jeho pětimetrová výška s asymetrickým tvarem a širokým skalním stupněm protíná šikmo tok Labe. Jeho bohatou vodnatost dokládá výrazně vyhloubená skalní mísa při úpatí skalního stupně, hluboká cca dva metry.

Hančův vodopád pod Hančovým pomníkem, patři do skupiny vodopádů spadajících do Labského dolu. Na protějším svahu Labského dolu se rýsuje 33 metrů vysoký Pudlavský vodopád.

Pančavský vodopád – Svými kaskádami zaujímá výškou 148 m první místo v Česku. Nachází se na svahu na konci Labského dolu. Turisticky přístupná je k němu pouze skalní vyhlídka na jeho hraně. Vodopád můžete pozorovat z modře značené turistické trasy procházející dnem Labského dolu. 

Labský vodopád, nedaleko od skutečného pramene Labe, pod Labskou boudou spadá z výšky 34,5 metrů do úzké a hluboké Labské rokle, která je pokračováním ledovcového Labského dolu. Nad vodopádem, který zpřístupňuje zábradlím opatřená vyhlídka nad jeho horní hranou, bylo v minulosti vybudováno u male vodní nádrže stavidlo ke zvyšovaní průtoku. Za poplatek bylo zvednuto s cílem zatraktivnit, za nízkých vodních stavů, nevšedni přírodní lokalitu turistům.

Řopíky k ochraně severní hranice státu – Objekty lehkého opevnění postavené po vzoru francouzské Maginotovy linie v letech 1935–1938 nalezneme v největším počtu kolem Kotle a Zlatého návrší.

Špindlerův Mlýn