Ze Cvikova k Naději

Pohodlná, 16 km dlouhá procházka vede k vodní nádrži Naděje a zpět okolo Milštejna do Cvikova. Výlet zahájíme na náměstí ve Cvikově, kde pohodlně zaparkujete. Čeká Vás asi 5 hodin chůze v nenáročném terénu, celkem dohromady pak asi 16 kilometrů.

Vydáme se po modré značce okolo známé dětské léčebny respiračních chorob vzhůru na Křížový vrch. Budeme míjet postupně jednotlivé kapličky křížové cesty, které zde začali obyvatelé budovat v 1.polovině 18 století. Jakmile dosáhneme vrcholu a kaple Božího hrobu, pokračujeme pohodlně po návrší s průhledy na okolní krajinu, dále po silničce směrem do Trávníku a dále do Antonínova údolí. Zde se vydáme po červené značce směrem k Naději.

Cesta vede podél Hamerského potoka a je místy trochu náročnější, ale odmění nás pohled na pozůstatky původního, do skály vytesaného, vodního náhonu, který je asi 100 m dlouhý. V Naději je možné i koupání, ale voda je i v letních měsících hodně chladná. Jakmile se pokocháme pohledy na vodní hladinu, pokračujeme dále po červené turistické značce směrem ke zřícenině hradu Milštejn.

Cestou si můžeme odskočit k ledové jeskyni Naděje. Jedná se o unikátní přírodní památku, jelikož se v jeskyni udrží led po celý rok. Vchod do jeskyně je zamřížovaný a vstup není možný. Od jeskyně se vrátíme zpět na červenou značku a míříme ke zřícenině hradu Milštejn.

Dochovalo se nemnoho díky nedalekému lomu na kámen. Dodnes můžeme v okolí najít pozůstatky průmyslové činnosti a zbytky mlýnských kamenů. Na Milštejně můžeme najít i tři jeskyně, všechny volně přístupné. Dále pokračujeme po červené značce do Rousínova, kde se s červenou značkou rozloučíme a míříme již zpět do Cvikova po žluté značce přes Martinovo údolí.  

Cestou velmi omezené možnosti občerstvení.


Cvikov