Krompach

Obec Krompach leží asi 7 km severovýchodně od Cvikova. Jedná se o horskou ves ležící mezi Hvozdem a Plešivcem na staré obchodní cestě do Žitavy, při hranici se Saskem. Obec se skládá z částí Krompach, Valy a Juliovka.

První zmínky o obci Krompach pocházejí z roku 1391, kdy je zmiňována jako ves s mlýny patřící k milštejnskému panství. Před rokem 1549 byla známá především jako sklářská osada, ale po roce 1700 sklárna zanikla. Později se zde začalo rozvíjet domácké tkalcovství, od 19. se okolí stalo rekreační oblastí.

Osada Juliovka vznikla jako samostatná obec po polovině 17. století, kdy zde byla založena sklářská huť, která měla nahradit bývalou huť v Krompachu. Pojmenována je po svém zakladateli Juliu Františkovi, vévodovi sasko-lauenburském. Osada Valy byla založena počátkem 18. století po parcelaci pozemků krompašského dvora. Nazývána je podle valů, které zde byly vybudovány během třicetileté války proti Švédům. Obec rychle rostla a na přelomu 18. a 19. století měla více obyvatel než Krompach. Poté však docházelo k úbytku obyvatel a v roce 1852 se všechny tři obce spojily.

Dnes má Krompach převážně rekreační charakter. Z kulturních památek se v obci nachází kostel 14 svatých Pomocníků, poblíž obce jsou umístěny barokní sochy ze 17. a 18. století, dochovalo se zde i několik staveb lidové architektury. Východně od vsi při zpevněné komunikaci najdeme památné tisy - nejstarší exemplář má asi 500 let.

mail

Krompach

Krompach, 471 57

Telefon:+420 488 572 229
E-mail:oukrompach@seznam.cz
Web:www.obec-krompach.cz