Habartice

Habartice jsou nejsevernější českou obcí, leží ve Frýdlantském výběžku.

Tvoří ji domky podél silnice, která vede na hraniční přechod do Polska. Přechod je otevřen pro automobily, cyklisty i pěší. Na polské straně Habartice bezprostředně sousedí se Zawidówem, což je městečko známé již ve 12. století. Může se chlubit zajímavou historickou zástavbou. Kousek od něj se nachází přehradní nádrž Wilka s ideálními podmínkami pro jachting. Zajímavou stavbou Habartic je dům č.p. 70 - památkově chráněné stavení s roubeným a zděným přízemím a hrázděným patrem.

Obec Habartice se skládá ze dvou částí - Habartice a Háj. Část Háj leží na břehu hraničního Kočičího potoka. Jméno Habartic je odvozeno z vlastního jména Eberhardt, česky Habart. První zmínky o obci pocházejí z roku 1399. K frýdlantskému panství byla ves přičleněna v letech 1656 až 1658.

mail

Habartice

Habartice 191, Habartice, 463 73

Telefon:+420 482 345 024
Fax:+420 482 345 024
E-mail:podatelna@obechabartice.cz
Web:www.obechabartice.cz