Český Dub

Malebné město Český Dub je jedním z nejstarších sídel v severních Čechách, jeho historie sahá až do 13. století. Vzniklo jako tržní osada při významné kupecké stezce, společně s klášterem (komendou) rytířsko-špitálního řádu johanitů, který nechal po r. 1237 vybudovat významný český šlechtic Havel z Lemberka se svojí ženou, svatou Zdislavou. Na území Českého Dubu se nachází mnoho zajímavých pamětihodností odkazujících na významnou minulost města, které v roce 1357 osobně navštívil i sám římský císař a český král Karel IV.

Pro své nepopiratelné umělecko-historické a urbanistické hodnoty bylo centrum Českého Dubu v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na neopakovatelné siluetě města v srdci Podještědí se pohledově nejvíce uplatňují věžovité stavby kostelů sv. Ducha a Nejsvětější Trojice a zejména renesanční, secesně upravená radnice, dominující náměstí. Středověkou a renesanční minulost města dodnes připomínají rozsáhlé pozůstatky městských hradeb s hláskou a kaplí sv. Jana Nepomuckého či zámecké návrší s věncem budov vystavěných po devastujícím požáru renesančního zámku na konci 19. století. V areálu bývalého zámku se nachází turisticky nejatraktivnější a historicky nejcennější českodubská památka, johanitská komenda ze 13. století, s dochovaným velkým románsko-gotickým sálem a románskou kaplí sv. Jana Křtitele, která je jednou z nejstarších staveb na severu Čech. S historií komendy souvisí také nález velmi vzácného románského ostatkového kříže, nalezeného v hrobu ženy v areálu komendy. Johanitská komenda je dnes součástí expozic Podještědského muzea, sídlícího v architektonicky hodnotném objektu neorenesanční, secesně upravené vily s dochovanými původními interiéry. Muzeum prezentuje návštěvníkům své sbírky národopisné, historické a umělecké a v neposlední řadě též rozsáhlou pozůstalost spisovatelky Karoliny Světlé. Dále nabízí unikátní expozici gotické šablonové techniky, včetně vzácného originálu pozdně gotické šablonově zdobené skříně z konce 15. století. 
mail

Český Dub

Český Dub, 463 43

Telefon:+420 485 147 051
E-mail:mestsky.urad@cdub.cz
Web:www.cdub.cz