Sloup v Čechách

Rekreační obec Sloup v Čechách leží asi 3 km jihovýchodně od Nového Boru. Rozkládá se v širokém údolí Dobranovského potoka na severozápadním úpatí Svojkovských vrchů.

Obec je poprvé zmiňována v roce 1352 jako farní vesnice v blízkosti stejnojmenného skalního hradu. Její název byl odvozen od tvaru výrazného pískovcového masivu na jižním okraji obce.

Ve Sloupu, konkrétně na jeho skalním suku, byly nalezeny předměty z pozdní doby kamenné, datované již do konce 3. tisíciletí před naším letopočtem. Jedná se o jedny z nejstarších důkazů osídlení tohoto území.

Charakter letoviska si Sloup udržel až do současnosti, v 90. letech 20. století zde byla vyhlášena památková zóna vesnického typu. Sloup je ideálním místem k pěším i cyklistickým výletům do blízkých Lužických hor.
mail

Sloup v Čechách

Sloup v Čechách, 471 52

Telefon:+420 487 753 562
E-mail:ousloup@mybox.cz
Web:www.obecsloupvcechach.cz