Pecka

Obec Pecka leží asi 6 km jihovýchodně od Nové Paky v členité krajině Podkrkonošské pahorkatiny. Skládá se z částí Arnoštov, Bělá u Pecky, Bukovina u Pecky, Horní Javoří, Kal, Pecka, Staňkov a Vidonice.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322. Obec vznikla jako podhradní osada u gotického hradu. Jméno Pecka náleželo nejprve hradu, který byl vybudován počátkem 14. století. Později se přeneslo i na sídliště utvářející se v podhradí. V roce 1382 byla Pecka povýšena na královské město s právem várečným, trhovým, útrpním a hrdelním. V průběhu dalších staletí docházelo k rozvoji řemeslné výroby a obchodu. Dochovaly se artikule cechu kovářů z roku 1674, pracovali zde ovšem i řemeslníci jiných profesí - koláři, zedníci, tesaři, pláteníci, hrnčíři a jiní. K městečku náležely také lázně, které byly vybudované v 16. století poblíž pramenů s léčivými účinky a navštěvované byly ještě ve 30. letech minulého století. Koncem 18. století se v Pecce rozvíjela domácí řemesla například punčochářství a tkalcovství.

Množství dochovaných kulturních památek vypovídá o bohaté historie obce Pecka. Nachází se zde kostel sv. Bartoloměje, morový sloup od F. Petrše z roku 1720 s osmi sochami svatých, raně barokní kašna na náměstí a řada roubených chalup. Několik cenných barokních soch je umístěno v okolí hradu i v obci.