Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín je vstupní branou do Šluknovského výběžku. Leží v bezprostřední blízkosti Národního parku České-Švýcarsko v Chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Založení se datuje k roku 1548 jako hornické městečko. V roce 1587 získala od císaře a krále Rudolfa II městská práva. Obec je prohlášena za městskou památkovou zónu. V roce 1998 v celostátní soutěži získala titul Vesnice roku v programu obnovy venkova. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje kolem 650.

V obci se nachází několik desítek kulturních a technických památek. Jedná se o štolu bývalých stříbrných dolů sv. Jana Evangelisty, zpřístupněnou od dubna do října. Délka podzemní chodby je cca 350 m. Dalšími památkami jsou zřícenina hradu Tolštejn a rozhledna na Jedlové /774 m/. Na obou těchto místech kromě možnosti ubytování turisté mohou navštívit celoročně otevřené restaurace nabízející jak ubytování, tak i plnohodnotné stravování. Na obou místech jsou též zřízeny vyhlídky s širokým výhledem po Lužických, Jizerských horách a národním parku.  Obec od roku 1990 udržuje poutní místo s křížovou cestou a kaplí Povýšení svatého kříže. Ta je jednou z největších atrakcí a to nejenom obce, ale celého regionu. V roce 2017 získala v celostátní soutěži ocenění Památka roku 2017.

Křížová cesta se nachází na stejnojmenné hoře deset minut chůze z nově rekonstruovaného náměstí s kostelem Nejsvětější Trojice z roku 1612 a barokní farou postavenou v  roce 1755. Na renovovaném čtvercovém náměstí s 60 parkovacími místy po obvodu stojí též dvě sochy, a to sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince. Návštěvník obce zde může též zavítat do informačního střediska. 

V roce 1992 bylo městské jádro v Jiřetíně pod Jedlovou vyhlášeno městskou památkovou zónou. Důvodem byl fakt, že Jiřetín je dnes již jediné město Čechách, kde se dochovalo renesanční šachovnicové uspořádání (kolmo na sebe navazujících místních komunikací). Jiřetín je nedílnou součástí tzv. Krajiny podstávkových domů.

Turisticky je Jiřetín atraktivní díky blízkosti Lužických hor. Ty skýtají řadu možností pro pěší turisty i cykloturisty. Jsou protkány velkým množstvím naučných stezek a nabízejí četné možnosti rekreace, turistiky a v zimním období i lyžování.

mail

Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou, 407 56

Telefon:+420 412 379 231
E-mail:obec@jiretin.cz
Web:www.jiretin.cz