Žacléř

Město ležící v nejvýchodnější části Krkonoš v nadmořské výšce 600 m je proslulé svými hornickými tradicemi. Bylo založeno ve 13. století v souvislosti se zemskou Slezskou stezkou, která spojovala Trutnov s Vratislaví. Na ochranu této stezky byl vybudován hrad Žacléř, který dal základ vzniku nové vsi.

Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním. Český název Žacléř se však objevil až v roce 1886.

Významným zlom v rozvoji města nastal v souvislosti s těžbou černého uhlí. První dvě šachty byly zřízeny již koncem 18. století. Na rozvoj těžby uhlí navazovaly i další provozy. V roce 1842 byla založena textilní továrna a roku 1878 porcelánka, která je dosud v provozu.

Městečko je známé svými historickými památkami. Především je to zámek Žacléř, který byl původně postaven jako hrad. Další významnou památkou je kostel Nejsvětější trojice. Cennou památkou jsou původní roubené dřevěnky ze 17. století. Hornický skanzen – areál dolu Jan Šverma je poslední dochovanou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. 

Na jižním okraji města se rozkládá oblíbený lyžařský areál Prkenný Důl. K tomuto areálu se váží první zmínky snowboardingu u nás. V létě nabízí Žacléř turistům rozmanité vycházkové a naučné trasy a cyklotrasy.