Synagoga v Jičíně

Jičínská synagoga je jednou z mála poměrně dobře zachovaných židovských památek v oblasti Českého ráje.

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století, první doložená zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou, vestavěnou galerií s vnějším krytým přístupovým schodištěm a s hlavním prostorem sklenutým třemi poli valené cihlové klenby s lunetami. Pravidelné bohoslužby zde probíhaly do začátku 2. světové války.

V lednu 1943 byla necelá stovka jičínských Židů odvezena transportem do Terezína a následně v témže roce byla většina z nich nacisty zavražděna v koncentračním táboře Osvětim. Po válce synagoga sloužila jako skladiště. V 60. letech byla synagoga nuceným prodejem převedena do majetku státu. V 70. a 80. letech minulého století sloužila k uskladnění léčivých bylin státního podniku Léčiva. Po roce 1989 přešla synagoga do majeku města Jičín, které ji v roce 1993 prodalo soukromé osobě. V roce 2001 byla synagoga soudním rozhodnutím navrácena židovské obci v Praze. Následně v letech 2001-2008 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí. Vlastníkem synagogy je Židovská obec v Praze, provozovatelem je obecně prospěšná společnost Baševi.

mail

Jičín

Židovská 100, Jičín, 506 01

Telefon:+420 605 584 664
E-mail:recepce@zidovska100jicin.cz
Web:https://www.zidovska100jicin.cz/
Výklad v cizím jazyce
angličtina
Texty v cizím jazyce
angličtina
němčina
Služby a vybavení
parkoviště
stání na kola
Církevní památky
ostatní

Mohlo by vás zajímat