Brazilkou

Výlet, který kopíruje hranice s Německem, ukáže svým návštěvníkům přírodní památku Brazilka a osadu Myslivny.

Horní a Dolní Světlá

Světlá pod Luží je malebné horské letovisko, ležící na jihovýchodním svahu Luže a v údolí horního toku Svitávky, asi 3 km severně od Mařenic. Osada patrně vznikla při kolonizaci pohraničních hvozdů ve 14. století.  Obec se poprvé připomíná v roce 1391, kdy se již rozlišovala její horní a dolní část. Dolní Světlá leží v údolí Svitávky, zatímco Horní Světlá je západně od ní v údolí nevelkého potůčku. V obou osadách se dochovala řada lidových roubených domů lužického typu, které dnes většinou slouží k rekreaci.

Přírodní památka Brazilka

Jménem Brazilka se označovala samota na jihovýchodním úpatí Luže, kde byl v roce 1929 otevřen horský hostinec Neu-Brasilien, který však fungoval velmi krátce. Po 2. světové válce ještě nějaký čas sloužil jako rekreační zařízení, ale po roce 1954 se ocitl v nově zřízeném hraničním pásmu a kolem roku 1958 byl zbořen. Jeho zarostlé základy jsou dodnes dobře patrné. Koncem 20. století bylo jméno Brazilka použito k označení nedaleké chráněné mokřadní louky, ležící v pramené oblasti Svitavky, v roce 2002 byla vyhlášena přírodní památkou. Necelý kilometr dlouhá naučná trasa se 4 zastaveními seznamuje návštěvníky s rašelinnou loukou s typickou vegetací a se způsobem její obnovy. V současné době se zde vyskytuje např. vřes obecný, všivec mokřadní a masožravá rosnatka okrouhlolistá. Z ohrožených živočichů zde můžeme zastihnout zmiji obecnou, ještěrku živorodou či chřástala polního.

Dolní Světlá/Waltersdorf – hraniční přechod

Významné hraniční sedlo, kde dochází k větvení hřebenových cest. Již ve středověku procházela zdejším sedlem z Čech do Lužice tzv. Vetešnická cesta (Plunderstrasse). V pozdější době tu vznikly dva hostince. Na české straně prostorný hostinec "Zur Wache, na saské straně hranice stál výstavný hotel "Rübezahlbaude". V 1. polovině 20. století k oběma hostincům přibyly ještě dvě celnice. V 50. letech 20. století bylo na české straně hranice vytvořeno zakázané hraniční pásmo, v němž byly všechny domy zbořeny a a dodnes se dochovaly pouze základy. Domy na německé straně se zachovaly - stojí zde udržovaný hotel Rüberzahlbaude i německá celnice upravená na penzion.

Luž

Nejvyšší vrchol Lužických hor (793 m n. m.), znělcová hora dříve nazývána Špičák nebo Mittagsberg (Polední hora, při pohledu z Waltersdorfu stojí slunce nad vrcholkem přesně v poledne). Český název Luž byl poprvé použit roku 1909. Luž vytvářela zemskou hranici mezi Čechami a Lužicí, dnešní státní hranice prochází přes vrcholovou plošinu. Luž je velmi atraktivním výletním cílem.  První dřevěná chata stála na vrcholu již v roce 1823, nová byla postavena 1882 a stala se kuriozitou v širokém okolí. Výstavná horská chata stála na území obou států a hraniční čára ji rozdělovala na část německou a rakouskou (později českou). Přímo uprostřed vyrůstala ze střechy budovy 10 m vysoká vyhlídková věž. V saské části se tehdy točilo pivo žitavské a v rakouské části cvikovské. Podle dohody mohli návštěvníci v restauraci i na rozhledně platit měnami obou států. V roce 1946 byla chata pravděpodobně úmyslně zapálena a do základů vyhořela. V pozdějších dobách sice vzniklo několik plánů na stavbu nové chaty, ale žádný z nich nebyl realizován. Dnes je na vrcholu jen pár laviček, na německé straně stojí nevelký retranslační stožár a na základech bývalé chaty je upravená vyhlídková terasa obehnaná kamennou zídkou s orientačními tabulemi. Z vrcholu Luže se otevírá nádherný daleký výhled, který je ale na jihovýchodní straně směrem k Ještědu zakrytý vzrostlými stromy.  Lze spatřit Lužické hory, Českolipsko, Bezděz, Vrátenskou horu, České středohoří, Krušné hory Horní Lužici či polský Turow.

Myslivny

Malá rekreační osada na jihovýchodním úpatí Luže vznikla jako osada dřevařů a lovců kolem výstavné myslivny. Později se stala letoviskem s horským hostincem. V roce 1924 byla v jedné starší chalupě zřízena německým turistickým spolkem) Lužická chata. Po přestavbě v 80. letech byla využívána jako rekreační středisko Uranových dolů a dnes je opět přístupná široké veřejnosti. Na svahu východně od osady jsou dva lyžařské vleky.

Kilometráž: 8,5 km