Židovská čp. 100

Dům č.p.100 v Židovské ulici je rozsáhlý objekt v rámci bývalé židovské části Jičína.

Dům vystavěl v roce 1842 Salomon Fried na spáleništi dvou domů na parcelách římská I a římská II v jičínském ghetu. V roce 1875 budovu zakoupila Izraelská náboženská obec v Jičíně a v domě zřídila židovskou školu, kde se vyučovalo německy. V domě také byla zimní modlitebna a rabinát. V roce 2006 dům od Města Jičín získala Federace židovských obcí v ČR. Bývalá židovská škola byla v roce 2009 zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Po dokončení rekonstrukce v červnu 2014 zde bude pro veřejnost otevřena stálá expozice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici, dále návštěvnické centrum zaměřené na židovské památky v regionu, výstavní a přednáškový sál. 


mail

Jičín

Židovská 100, Jičín, 506 01

Telefon:+775 137 779
E-mail:ulicna@zidovska100jicin.cz
Web:www.zidovska100jicin.cz
Církevní památky
ostatní