Do romantického frýdlantského výběžku

Na severní straně Jizerských hor se skrývá několik mimořádných památek, především hrad a zámek Frýdlant, dále poutní chrám v Hejnicích, pěkné jsou i stavby lidové architektury. Z řady míst vedou značené trasy do nejdivočejších Jizerek. Navštivte tento půvabný a trochu odlehlejší kout, zvláště mimo sezónu.

Severní svahy Jizerských hor jsou strmější a divočejší než jižní, a s  řadou roklí, protékaných divokými bystřinami, tvořícími romantické vodopády. Do roklí, do frýdlantského výběžku i do polských rovin pak můžete pohlédnout z fascinujících vyhlídkových skal zabezpečenými kovovými zábradlími. Za nejhezčí scenérií se můžete vydat z hejnického centra - po červené  turistické značce na Ořešník, kde se vám otevře úchvatný pohled na zdejší krajinu.  Z Ořešníku můžete pokračovat dále na rozcestí, pak po žluté k vodopádu Velkého Štolpichu, podél potoka a po zelené značce do Ferdinandova (pamětní deska na jednom z domů připomíná poslední známý pobyt Járy Cimrmana a po silnici směr Hejnice. Tento výletní okruh potrvá zhruba dvě až tři hodiny.

Kdo však dává raději přednost památkám před divokou přírodou, tak může navštívit dvouvěžový Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích, který  patří k velmi známým poutním místům v celé  oblasti Jizerských hor.  Jeho původ pochází již ze 14. století, kdy na jeho místě stál malý dřevěný kostelík, který  se postupným rozšiřováním stal významnou církevní památkou. K vysvěcení kostela došlo v září 1498 biskupem Janem ze Salhauzenu. Panství bylo delší dobu majetkem Biberštejnů, posléze ho vlastnil Ferdinand I., rod Redernů, Albrecht z Valdštejna a Gallasové. Za Gallasů pocítil kostel v Hejnicích největší slávy – poutě přitáhli i několik tisíců věřících. Návštěvníci zde mohou spatřit dřevěnou gotickou plastiku Černé Madony z roku 1380, Mariánský sloup z roku 1695, umělecké barokní sochy a boží muka. Nebo se zajeďte podívat na hrad a zámek Frýdlant, který bývá sice otevřený od dubna do října, avšak i přes zimu se konají mimořádné prohlídky. Jedna z nich se uskuteční v sobotu 22. února 2014 od 18.00 - 20.00 hod. u příležitosti zavraždění vévody Albrechta z Valdštejna. Kdysi původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře totiž majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky hradu byli Clam-Gallasové, kteří jej již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti, Frýdlant se pak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. 

Hejnice