Naučná stezka Slunce v ZOO

Sluneční stezka v ZOO Liberec ukáže návštěvníkům možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie - sluneční a vodní. Stezka byla vytvořena ve spolupráci s německým partnerem Tierpark Zittau v rámci projektu Slunce v ZOO – ochrana klimatu a obnovitelné zdroje v ZOO Liberec díky grantu Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) v rámci přeshraniční spolupráce.

Zoo Liberec usiluje o propagaci přirozeného soužití člověka s přírodou a se zvířaty. V poslední době, kdy se celosvětově řeší ochrana před globálním oteplováním, chce zoo přispět svým malým dílem i k propagaci využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na praktických příkladech chce ukázat, že OZE jsou funkční všude, a jejich využívání je technicky poměrně jednoduché a provozně spolehlivé.

Na trase „sluneční stezky“, která prochází celým areálem zoo, budou mít návštěvníci možnost seznámit se s různými možnostmi využití sluneční energie a to nejen člověkem. Stezku, jako ukázka dalšího obnovitelného zdroje energie, uzavírá „malá vodní elektrárna“

Na „sluneční stezce“ se návštěvníci seznámí s využitím přeměny.

- sluneční energie na teplo prostřednictvím slunečních kolektorů a demonstrace skleníkového efektu jako základu všech zasklených slunečních kolektorů,

- sluneční energie na elektřinu prostřednictvím fotovoltaických panelů,

- vodní energie na elektřinu prostřednictvím funkčního modelu malé vodní elektrárny

SEV DIVIZNA při Zoo Liberec realizuje na „sluneční stezce“ pro žáky základních a středních škol ekologický výukový programKde se vzala, tu se vzala energie“.  Návštěvníkům Zoo Liberec rádi poskytnou informace o “sluneční stezce“ spolupracující dobrovolníci, k dispozici jsou informační letáčky v české a německé verzi.

Liberec