Oblastní galerie Liberec - Lázně

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum evropského umění.

Galerijní sbírky jsou vystavené ve stálých expozicích:

Heinrich von Liebieg – Sběratel a mecenáš
V této kolekci najdete vrcholná umělecká díla francouzské, německé a rakouské provenience převážně z 19. století.

Na vlnách umění
Expozice věnovaná výtvarnému umění na území Čech, Moravy a Slezska od raného novověku až po současnost.

Zlatý věk nizozemské malby
Kolekce malířství 16.-18. století s podmanivou atmosférou, která prezentuje ukázky jednotlivých malířských druhů a žánrů a zároveň připomíná hlavní centra nizozemského malířství.

Buď v obraze:
Hravá a poučná expozice představuje populární formou svět výtvarného umění. Interaktivní expozice je určena malým i velkým návštěvníkům galerie.

Krátkodobé výstavy
Krátkodobé výstavy jsou zaměřeny na všechny druhy výtvarného umění a především na umění regionu a umění českých Němců. Oblastní galerie Liberec pořádá k výstavám doprovodné programy pro školy, výtvarné dílny pro veřejnost a komentované prohlídky.

Filmy, které se v Oblastní galerii (lázních) natáčely

Hitler, vzestup zla

mail

Liberec

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

Telefon:+420 485 106 325
GSM:+420 723 588 829
E-mail:oblgal@ogl.cz
Web:www.ogl.cz
Výklad v cizím jazyce
němčina
Služby a vybavení
parkoviště
úschovna zavazadel (šatna)
občerstvení
bezbariérový přístup
Typ muzea
výtvarné umění