Putování k ledové jeskyni a zřícenině hradu Milštejn

Příroda Lužických hor skrývá spoustu krásných pokladů. Kousek od Horní Světlé, malebného střediska Lužických hor, si můžete udělat pěší výlet kolem přehrady Naděje, která je obklopena lesy, k ledové jeskyni a doputovat až k zřícenině hradu Milštejn.

Přehrada Naděje

Červená turistická značka z obce Horní Světlá v Lužických horách vás zavede k přehradě Naděje. Přehrada Naděje je ideálním místem pro odpočinek. Turisté tu naleznou klid pro pohodu a duševní relaxaci. Pohled na její hladinu umožní jistě každému odreagovat se alespoň na chvíli od každodenního shonu.

Přehrada vznikla krátce před druhou světovou válkou a zprvu sloužila jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna, který se nachází přibližně 300 metrů od přehrady. Vzhledem k tomu, že tento mlýn po roce 1948 ukončil svoji činnost, slouží dnes přehrada pouze k zadržení vody. Přehradní hráz je 91,6 m dlouhá a 8,5 m vysoká, na její stavbu byl použit znělec, lámaný v nevelkém lomu na severním svahu Suchého vrchu. Hráz má dolní výpusť, která je ale uzavřená a  voda volně přepadá 33 m dlouhým přelivem přes korunu hráze. Velikost zatopené plochy je 1,16 ha. V přehradě Naděje i v letních měsících možné koupání.Voda však bývá velmi studená.

Ledová jeskyně

Kolem přehrady vede lesní silnička k rozcestí U Jana (jděte stále po červené turistické značce) a tímto směrem ve strmém svahu známém jako Suchý vrch najdete Ledovou jeskyni. Je to velmi zajímavá pseudokrasová puklinová jeskyně, která byla pro svou výjimečnost v roce 1966 vyhlášena chráněnou přírodní památkou. Vznikla mrazovým zvětráváním, při němž se ve znělcovém masivu na svahu kopce vytvořilo množství větších i menších puklin, překrytých později rozsáhlým suťovým polem.

Je hluboká 6 m a dlouhá 30 m. Díky severní orientaci vchodu a jeho dokonalému zastínění v horském lese, se v zimě na dně jeskyně hromadí těžší mrazivý vzduch a vytváří zde ledové útvary - krápníky a polevy. Jejich zbytky v jeskyni pak přetrvávají po celý rok.

Zřícenina Hradu Milštejn

Pokud chcete putovat ještě kousek dále, může zajít až k mohutnému pískovcovému masivu se zbytky středověkého hradu, kam vás dovede pokračování v cestě po červené turistické značce. Na severním konci masívu je skalní brána s menším skalním oknem.

Hrad Milštejn založili v 1. polovině 14. století Berkové z Dubé na ochranu Žitavské stezky. Je postaven na pískovcových skalách a v minulosti nebyl nikdy dobyt. Po celou svou existenci patřil Berkům, kteří ho však na konci 16. století opustili. Příčinou jeho zkázy byl v 18. století lom mlýnských kamenů. Hradiště je dlouhé přes 100 m, ale činností lomu bylo zcela pozměněno. Jediným zbytkem je zeď s bývalou branou. V současném době tu můžete vidět: zbytky hradeb vyplňující skalní spáry, terénní nerovnosti.

Cvikov