Zámek Vinařice

Zámek Vinařice se nachází přibližně 8 km od Mladé Boleslavi směrem na Nymburk, kde tvoří nepřehlédnutelnou dominantu krajiny. Adamovi z Valdštejna se zámek Vinařice zalíbil na tolik, že jej dokonce přejmenoval na Nový Valdštejn.

Ves Vinařice se v pramenech objevuje již od roku 1227 jako majetek kláštera sv. Jiří v Praze. Ve 14. století patřila k sousední Dobrovici. Roku 1340 byla rozdělena mezi pět majitelů a již v té době zde stála jednoduchá gotická tvrz. Majitelé vsi i tvrze se často střídali. Jaroslav ze Šelmberka tvrz na počátku 16. století pozdně goticky přestavěl.  Roku 1519 prodal Vinařice Janu Ceteňskému z Cetně. Avšak roku 1623 byl statek Václavu Prockovi z Cetně pro účast ve stavovském povstání zkonfiskován. Konfiskát koupil Adam z Valdštejna, kterému se zámek natolik zalíbil, že Vinařice přejmenoval na Nový Valdštejn, což si dokonce roku 1626 nechal vložit do zemských desek. Za jeho působení probíhala pozdně renesanční přestavba. Zámecká budova v té době sloužila správním a hospodářským potřebám dobrovického velkostatku. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován, v 50. a 60. letech 20. století sloužil místnímu zemědělskému družstvu, později v něm byly byty, depozitář Památníku národního písemnictví a okresního archivu. Od roku 2000 je v majetku společnosti LAURETA AUTO a.s.,která jej využívá k pořádání kulturních, společenských a komerčních aktivit.

Pozůstatky gotické tvrze ve zdivu zámecké budovy jednoznačně identifikují 2,5 m silné zdi ve sklepě. Gotické mohou být zčásti i klenby paláce. Jediným architektonickým detailem z tohoto období je zazděný portál v severovýchodní zdi bývalé věže. Renesanční přestavba proběhla ve dvou fázích. Při té starší koncem 16. století vznikly dvě polygonální věže v severozápadním a jihozápadním nároží. Druhá pozdně renesanční přestavba proběhla kolem roku 1630, kdy byl palác doplněn na kompaktní obdélnou budovu. Při raně barokní přestavbě bylo severní křídlo výrazně prodlouženo k východu podél celé severní strany přilehlého hospodářského dvora, v patře bylo upraveno na špýchar, v přízemí byly stáje. Barokní je také zástavba na východní straně dvora, stejně jako schodiště vložené do hlavní zámecké budovy patrně v místě původního gotického vstupu. Posledním výrazným zásahem byla ve 2. polovině 20. století přestavba části sklepa na protiletecký kryt.

Nabídka

- pronájem společenského sálu o kapacitě až 120 osob (konference, valné hromady, prezentace, svatby, koncerty – velmi dobrá akustika)

- pronájem malé zasedací místnosti o kapacitě cca 20 osob

- pronájem luxusního apartmá pro dvě osoby

- vinárna o kapacitě 25+16 osob vhodná pro rodinné oslavy i uzavřená jednání

- uspořádání svatebního obřadu i svatební hostiny

- uspořádání společenských akcí (recepce, firemní večírky a oslavy, prezentace, včetně zajištění programu a cateringu)Zdroj: www.zamekvinarice.cz
mail

Dobrovice

Vinařice 33, Dobrovice, 294 41

Telefon:+420 326 722 701
GSM:+420 603 807 767
E-mail:info@laureta.cz
Web:zamekvinarice.cz