Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou

V západní části Krkonošského podhůří leží v nadmořské výšce 703 m rozlohou malé horské město Vysoké nad Jizerou. Pokud se sem vypravíte, neopomeňte možnost návštěvy místního muzea. Expozice vlastivědného muzea jsou bohaté a různorodé.

Jedna z muzejních expozic připomíná lyžařství na Vysocku, které se zde ujalo koncem devatenáctého století. Český ski klub ve Vysokém vznikl roku 1903 a téhož roku se stal spolu s lyžařskými kluby pražským a jilemnickým zakladatelem Svazu lyžařů v Království českém. Vystavené lyže dokumentují starší vývoj podob lyží v Čechách a různé trofeje úspěchy vysockých závodníků doma i v zahraničí.

V expozici nejstarší historie jsou vystaveny fotokopie nejstarších zpráv o městě, počínajících rokem 1354, fotokopie části zápisů proroctví Havlasa Pavlaty, jehož ochočení medvěda snad inspirovalo figury městského znaku. Jsou zde odlitky pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z pokladu zakopaného asi kolem roku 1330 na Tříčských vrších. Vykopávky z Nístějky připomínající hrad postavený ve třináctém století, či nejpozději ve století čtrnáctém, nad vtokem Farského potoka do Jizery. Do historické části je zahrnutá dokumentace středověkého sklářství a v expozici není opomenuta ani goticko-barokní vysocká madona, která se nachází v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské naproti muzeu. K vidění se v muzeu nacházejí i fotografie a modely roubených chalup "vysockého typu" převážně z doby před první světovou válkou, ale i bohatý výběr malovaného nábytku nejen s typickým krkonošským mramorováním, keramiky, podmaleb na skle, dřevořezeb a sbírka figurek znázorňujících Krakonoše, pána Krkonoš a přilehlých oblastí. Muzejní expozice rovněž seznamuje s řemesly a zemědělstvím na "Vysočtě". Pro horské město bylo příznačné lnářství, slaměnkářství, sekání a návlek koral pro jablonecký průmysl nebo výroba bačkor.

Expozice dějin místního divadla připomíná, že vysočtí ochotníci, navazující nepřímo na starší tradice sousedského divadla, hrají ochotnické divadlo nepřetržitě od roku l786. Jsou zde vystaveny i loutky místního původu. Každoročně město a místní divadelní spolek hostí divadelní přehlídku Krakonošův divadelní podzim, tedy přehlídku vítězů krajských soutěží venkovských divadelních souborů.

Při budování expozic bylo pamatováno na různých místech i na připomenutí řady osobností vysockých rodáků i těch, kdo si Vysoké oblíbili a občas v něm pobývali. Mezi rodáky patří historik umění Vincenc Kramář či politik Karel Kramář, jehož dosud ve městě připomíná jeho někdejší vila v ruském stylu.

Podkroví muzea ukrývá obrazárnu, kde se pořádají výstavy výtvarného umění, včetně výstav a dlouhodobějších expozic ze sbírek chovaných v majetku muzea.

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí je otevřeno denně mimo pondělí od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin.

mail

Vysoké nad Jizerou

ThDr. Karla Farského 130, Vysoké nad Jizerou, 512 11

Telefon:+420 481 593 118
E-mail:muzeum@vysokenadjizerou.cz