Františkánský klášter v Hostinném – antika v Krkonoších

Františkánský klášter v Hostinném je ranně barokní stavba z let 1677–1684 postavená Wolfgangem Dientzenhoferem. V historických prostorách kláštera jsou umístěny stálé sbírky městského muzea, také se zde nachází městská knihovna a galerie.

Klášter sloužil františkánům do roku 1950, kdy byl příslušníky tehdejší státní bezpečnosti vyklizen. Klášter do nedávné minulosti chátral, dočkal se ovšem zdařilé rekonstrukce a v roce 2012 byl oceněn titulem Stavba roku.

Expozice představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší je nainstalována ve františkánských celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi počátkem 13. století a založení města Hostinného v 2. polovině 13. století, všechny významné historické události až po rozhodné okamžiky, které bezprostředně navázaly na výsledky druhé světové války. Historická expozice dává obraz vývoje města za 750 let jeho existence.

Součástí výstavních prostor je i část věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, prezentace unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu z let 1688–1721 a kolekce vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století. Historická část je zakončena vzpomínkou na rodáky a významné osobnosti města.

V klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se nachází Galerie antického umění  jedinečná sbírka odlitků antických soch. Expozice představuje průřez stěžejními epochami vývoje antického umění. Světovými unikáty jsou zejména rekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů, které jsou k vidění pouze v této galerii. Originály naprosté většiny soch jsou vystaveny ve významných světových muzeích. Sbírka je přístupná veřejnosti pro skupinové i individuální prohlídky celoročně.

Více informací ZDE

mail

Hostinné

Nádražní 119, Hostinné, 543 71

Telefon:+420 499 524 239
+420 499 329 096
E-mail:asistent@klasterhostinne.cz
Web:www.klasterhostinne.cz