Dobrovická muzea, o.p.s.

Dobrovická muzea, muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, návštěvníky seznámí s vývojem výroby cukru – jednoho z nejvýznamnějších potravinářských oborů v České republice, který se proslavil a prosadil v celém světě.

 V kombinaci s návaznými obory - šlechtěním a pěstováním cukrové řepy jako suroviny pro výrobu cukru a s výrobou lihu - podávají muzea ucelený obraz a informaci, která dosud v republice chyběla. Současně expozice historie města a okolí vhodným způsobem doplňuje odborné informace a vsazuje je do širšího společenského kontextu vývoje obyvatel regionu.

Není náhodou, že se muzeum oborů cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství otevřelo právě v Dobrovici. Dobrovice je kolébkou těchto oborů na našem území, které výrazně ovlivnily řadu dalších oborů a současně je se svým okolím místem nadmíru kulturním, společenským a přírodně zajímavým.

mail

Dobrovice

Palackého náměstí 2, Dobrovice, 294 41

GSM:+420 725 871 072
E-mail:mu.recepce@tereos.com
Web:dobrovickamuzea.cz