Krkonošské muzeum v Jilemnici – o lyžování i hraběti Harrachovi

Krkonošské muzeum v Jilemnici je zaměřené na západní Krkonoše, dějiny českého lyžování, osobnost Jana hraběte Nepomuka Harracha a dílo krajináře Františka Kavána. Expozice se nacházejí krásných prostorách jilemnického zámku a pivovaru.

Jilemnické muzeum bylo založeno v roce 1891, první expozice byla nainstalována na přelomu století v bývalé dívčí škole, později se však muzeum několikrát stěhovalo, od roku 1953 sídlí v bývalém zámku hrabat Harrachů. Rozhodující zásluhu na vybudování muzea náleží někdejšímu řediteli dívčích škol v Jilemnici Jáchymu Metelkovi. Již v roce 1929 vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků: historicko-etnografického, lyžařského a galerijního, ale rozvinout je bylo možno až po přestěhování do zámku. Dnes je muzeum provozováno společně Správou KRNAP a městem Jilemnice.

Expozice lyžařská

“Bílou stopou. Kapitoly z dějin českého lyžování do r. 1938”. Expozice poutavě přibližuje vývoj našeho lyžování a je členěna na jednotlivé kapitoly: vývoj světového lyžování od poloviny 19. století, počátky zimní turistiky a rekreace v Krkonoších, zavedení lyží do Čech a vznik prvních lyžařských organizací, založení svazu lyžařů, rozvoj závodního lyžování, vývoj lyžařské výzbroje a výstroje, závod na 50 km a tragédie Hanče a Vrbaty v r. 1913, rozmach v meziválečném období.

Expozice historicko-etnografická

Sleduje především historický vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století až po naši dobu. Jilemnice založená na počátku 14. století jako hospodářské středisko rozsáhlého štěpanického (později jilemnického) panství se stala jejich přirozeným centrem. Rozmach zdejšího obchodu a řemesel dokládá velmi bohatý a ucelený soubor vystavených předmětů. Unikátní místo zaujímá kolekce 33 pohřebních štítů z 1. poloviny 19. století a jedinečná lněná příze z přelomu 18. a 19. století - 296 m ručně předeného vlákna váží pouze jediný gram. Z lidové kultury připomeňme bohatou kolekci lidového nábytku a zejména krkonošské betlémy. Nejčelnější místo patří jedinečnému mechanickému ozvučenému betlému z let 1883-1913, dílu ředitele dívčích škol Jáchyma Metelky. 142 pohyblivých figurek tu vytváří 350 různých, velmi přirozených pohybů a vše přes jediný stroj pohání jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze zvukovým efektům. Pozornost je věnována také šlechtickému rodu Harrachů, zejména Janu hraběti Harrachovi.

Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Kavána (1866-1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889-95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Více informací ZDE

mail

Jilemnice

Kostelní 75, Jilemnice, 514 01

Telefon:+420 481 543 041
GSM:+420 737 225 429
E-mail:kmjilemnice@krnap.cz
Web:www.kmjilemnice.cz