Krkonošská muzea ve Vrchlabí – o Krakonošovi, řemeslech a vývoji Krkonoš

Správa Krkonošského národního parku provozuje síť muzeí, jejichž posláním je dokumentace minulosti i současnosti tohoto horského regionu, zachování jejich dokladů pro budoucnost a zpřístupňování nejširší veřejnosti. Přírodní, historické a kulturní dědictví Krkonoš tato muzea představují také prostřednictvím krátkodobých výstav, doprovodných programů a dalších tematických akcí. Přijměte naše pozvání k jejich návštěvě.

1. Krkonošské muzeum v augustiniánském klášteře

Muzeum umístěné v krásných prostorech kláštera z 18. století nabízí dvě stále expozice:

  • "Kámen a život" je moderní audiovizuální expozice. Její návštěvník vstupuje na jeviště velkolepého divadla, kde na ploše téměř 1 000 m2 se ke společnému účinku spojují zvuk, světlo a scéna. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad profesionálního komentátora, který je doplňován a aktualizován průvodci během daného programu.
  • Stálá výstava "Člověk a hory" o historii osídlování Krkonoš je v křížové chodbě augustiniánského kláštera. Výstava sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do konce 19. století a v části zachycující život "lidu krkonošského" až do let třicátých a čtyřicátých našeho století.

Více informací ZDE 

2. Čtyři historické domky

Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Nachází se zde několik stálých expozic, například výstava o historii města či expozice "Z tvorby krkonošského lidu" pojednávající o původních krkonošských řemeslech. Navštívit můžete také krásnou krkonošskou půdu plnou zajímavých věcí, nechybí postavičky Krakonoše ani pohyblivý betlém. Pro veřejnost je organizováno mnoho zajímavých akcí.

Více informací ZDE

mail

Vrchlabí

Husova 213, Vrchlabí, 543 01

Telefon:+420 499 456 761
E-mail:his@krnap.cz
Web:www.krnap.cz