Dřevěná zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Dřevěná šestiboká zvonice, postavená v r. 1601. Je pozoruhodná především svou vzpěradlovou konstrukcí (trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo vzhůru ukloněnými trámovými vzpěrami). Stavba je s otevřeným prostorem u zvonu s možností výhledu do krajiny.

Zvonice v Oseku u kostela Panny Marie byla postavena roku 1655 na místě starší gotické zvonice. Umístěna je za hřbitovní zdí u kostela Panny Marie. Je to dřevěná šestiboká stavba s otevřeným zvonovým patrem. Je pozoruhodná svou vzpěradlovou konstrukcí, kdy trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo vzhůru ukloněnými trámovými vzpěrami. Zvonice je zakončena vysokým šindelovým stanem.  Opravou prošla v roce 1760 a v devadesátých letech 20. století.

Osek

Osek, 507 43

Další historické památky
ostatní