Vesnická památková zóna Střehom

Vesnická památková zóna vyhlášená v roce 1995 s malebnou kamennou zvonicí a souborem chalup, mezi kterými vyniká mlýn z roku 1516.

Střehom je nevelká obec nepravidelného půdorysu. Ve vsi převládá zástavba roubených zemědělských usedlostí s patrovými domy s vyřezávanými lomenicemi z konce 18. století doplněná přízemními roubenými domky chudších vrstev. Coby kulturní památka ČR jsou chráněny usedlosti čp. 1, 3, 7 a 11. Dům čp. 3 pochází z roku 1802 a čp. 7 z roku 1799, také čp. 11 vzniklo kolem roku 1800.

Nejhodnotnější stavbou je areál roubeného vodního mlýna (čp.12) z roku 1516 a sousední usedlost čp. 11. Jeho dnešní roubená patrová budova pochází patrně z druhé poloviny 18. století. Mlynáři zde mleli až do roku 1952. Zachovalé vodní kolo bylo poháněno vodou z potoka Klenice. V současné době se ve mlýně již nemele a slouží pouze jako soukromý dům. Mlýnské kolo je však funkční dodnes a majitel na něj občas vodu pustí. Původně byl mlýn celoroubený, později bylo však roubení světnice nahrazeno kamennou zdí. 

Vesnička byla dějištěm natáčení mnoha pohádek, najdete zde např. mlýn Petra Máchala z pohádky S čerty nejsou žerty.

Dolní Bousov

Střehom, 294 04

Web:infocentrum.dolnibousov.cz