Zámek Rammenau

Zrekonstruovaný barokní zámek Rammenau byl vystavěn v letech 1721 až 1731 z pověření Ernsta Ferdinanda von Knocha, komořího Augusta Silného.

Ve své pohnuté historii vystřídal několik majitelů. Nemovitost používal na krátký čas během sedmileté války jako hlavní stan pruský král Fridrich Veliký.

Interiér zámku v pozdně barokním a raně klasicistním stylu skrývá Čínský pokoj, Pompejský pokoj, Ptačí pokoj, Paví pokoj, Lovecký pokoj a schodiště s nástěnnými malbami. Dominantou je velký zrcadlový sál, který slouží také jako oddávací síň. Dnes slouží zámek jako muzeum, kde je demonstrován životní styl šlechty v období baroka a klasicismu, a jako místo pro pořádání koncertů, různých slavností a výstav. V dolním patře jsou expozice věnované okolí zámku, jeho založení a rodině zakladatelů. V zámku můžete také zhlédnout expozice nábytku, porcelánu a mnoha dalších historických předmětů. Z oken zámku je výhled do krásného a rozsáhlého parku se sochami, vzácnými dřevinami a vodními jezírky.

V části zámku je restaurace, ve které kuchařští mistři nabízejí speciální menu.

Rammenau