Hrad a klášter Oybin

Jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice je romantická zřícenina skalního hradu a kláštera Oybin, která stojí na úpatí pískovcové stolové hory na kraji lázeňského městečka Kurort Oybin.

Hrad vznikl pravděpodobně ve 13. století jako strážní stanoviště u důležité obchodní cesty spojující Čechy s Lužicí. Jeho zakladatelem byl podle pověsti Chvala z Lipé, který skálu objevil při lovu medvědů. Počátkem 14. stol. rozšířil hrad Jindřich z Lipé, který jej dostal od Jindřicha VII. jako říšské léno za zásluhy. V polovině 14. století připadl hrad českému králi, Karlu IV, který na Oybinu založil klášter Celestýnů. Ve druhé polovině 16. století koupila hrad s klášterem i přilehlými pozemky Žitava. V roce 1577 byl hrad zapálen bleskem a téměř celý areál byl zničen. K jeho obnovení už nedošlo, zhruba o sto let později, v roce 1681, se zřítila část skály, která s sebou strhla hradní věž a zavalila nádvoří. V roce 1829 byly zříceniny hradu a kláštera sice zpřístupněny turistům, ale pozůstatky dále chátraly. Rozsáhlých oprav se areál dočkal až po roce 1990, kdy byly zrestaurovány hradní věže, kostel a zdivo císařského paláce.

Dnes je areál přístupný veřejnosti. Cesta od parkoviště směřuje mezi domy pod skálu nad městem a ke hradu se stoupá po pískovcovém schodišti. Nelze minout informační centrum, ve kterém je možné seznámit se s historií tohoto místa.

Zvláštností je úzkorozchodná železniční trať, která spojuje Oybin se Žitavou. Stále po ní jezdí vlaky tažené parní lokomotivou. Dráha začíná v Žitavě a má dvě větve, z nichž jedna končí v Oybinu a druhá v Jonsdorfu.

Oybin

Haupstraße 15, Oybin, 272 7

Telefon:+49 358 447 330
Web:www.burgundkloster-oybin.com
Hrady a zříceniny hradů
hrady