Tajemný betlém Jáchyma Metelky v Jilemnici

V Krkonošském muzeu v Jilemnici je k vidění mechanický betlém Jáchyma Metelky, který si připomíná trojí významné výročí. V letošním roce 2013 uplynulo 160 let od narození jeho autora Jáchyma Metelky (1853–1940), 130 let od okamžiku, kdy na betlému začal pracovat a 100 let od chvíle, kdy jej dokončil.

Betlém obsahuje 142 pohyblivých figurek, jež vytvářejí 350 pohybů. Přitom veškerý pohyb je převeden na jediný stroj poháněný pouze jedním závažím. Půvab kvalitní řezby a neobyčejně přirozeného pohybu umocňuje zcela ojedinělý zvukový program: Vše začíná odbíjením hodin, troubením ponocného a požárního hlídače. Poté se andělé chopí svých nástrojů a radostnou krkonošskou koledou betlém probudí. Půlnoční hemžení doprovodí dvě kapely známými českými koledami, a nakonec andělé vánoční ukolébavkou všechno uspí. Najdete zde mnoho pozoruhodných figurek. Vedle svaté rodiny, doplněné dvojicí andělů, také skupinu živě rokujících mudrců, modlící se pastevce uprostřed stád a řadu řemeslníků. Mezi nimi zaujímají dominantní místo dřevaři a především vochlíř, pročesávající (vochlující) lněná vlákna – vytváří série po sedmi různých úkonech a v celém betlému má nejbohatší pohyb. Vysoko nad městem pobíhá rozčilený král Herodes. K nejkrásnějším figurkám patří maminka s dítětem, jež jí na zádech radostně poskakuje, jásá a zdvihá ruce, k nejúsměvnějším pak lenoch a kukačka sedící na palmě. Ta se při každém kuknutí předkloní a otevře miniaturní zobáček.

Neobyčejně krásný a působivý celek vznikl v letech 1883–1913 a zdá se téměř neuvěřitelné, že při značném provozním přetížení funguje dodnes bez generální rekonstrukce, pouze při pravidelné údržbě a drobných opravách. Metelkův betlém můžete na vlastní oči vidět v provozu každý otevírací den jilemnického muzea, tedy denně mimo pondělí, a to vždy v 9:00, 10:00, 11:15, 14:00 a 15:15. Skupinám nad 20 osob je možné pustit betlém na požádání kdykoli.

Jilemnice