Socha sv. Josefa, Světlá

Sochu sv. Josefa, kamennou plastiku drobné lidové architektury najdete ve Světlé u Kořenova.

Z  území České republiky byly od roku 1989 odcizeny stovky tisíc uměleckých děl. Toto se nevyhnulo ani soše sv. Josefa, kamenné plastice drobné lidové architektury ze Světlé.

V roce 2012 byla tato kulturní památka navrácena prostřednictvím Ministerstva kultury ČR  po dlouhých 8 letech zpět do České republiky a předána vlastníkovi.

V roce 2013 byla socha restaurována MgA. Ondřejem Sklenářem a navrácena na své původní místo. Na financování obnovy této kulturní památky přispěl soukromým vlastníkům stát prostřednictvím dotačního titulu Ministerstva kultury ČR.

Tanvald

Další historické památky
sousoší