Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Nejvzácnější stavební památka Nové Paky.

Byl postaven počátkem 18. století duchovním řádem sv. Františka z Pauly. Návštěvníka překvapí svojí bohatou, umělecky cennou výzdobou chrámové lodi, kterou ztvárnili přední umělci tehdejší doby. Díky architektonickému řešení vnitřního prostoru patří tento chrám k nejpokrokovějším stavbám pozdního baroka v Čechách.

Trocha historie...

Na život města měl velký vliv pavlánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na základě místní pověsti o nalezení zázračné sošky Panny Marie ve zlatých dolech v nedaleké Stupné byl podle přání maršálka Rudolfa Tiefenbacha vystavěn klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Klášter byl dostavěn v roce 1701 a poprvé vysvěcen v roce 1724. Z Nové Paky se stalo významné poutní místo, chodilo sem množství poutníků, kteří město povznesli ekonomicky. Mocný vliv měla klášterní huť na architekturu města a výtvarný projev.

Na hlavním oltáři je soška Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1500. To ona přivedla díky horníku Pavlu Cimbulovskému z nedalekých stupenských dolů poutní chrám v tato místa.

Ke klášteru vede kryté Růžencové schodiště, které čítá 50 schodů z roku 1735. Na tomto schodišti byly umístěny obrazy ze života Panny Marie v následujícím pořadí: Zvěstování Panny Marie, Navštívení Panny Marie, Očišťování Panny Marie a Nenebevzetí Panny Marie. Obrazy jsou dnes umístěny v klášterní chodbě. 

Nová Paka

Klášterní, Nová Paka, 509 01

Církevní památky
kláštery
kostely