Na kole do Dětenické krčmy

Dobrovice – Holé Vrchy – Kolomuty – Plazy – Studénka – Násedlnice – Lítkovice – Obrubce – Dolní Bousov – Domousnice – Dětenice – Prodašice – Ledce – Semčice – Dobrovice

Start: Dobrovice, Palackého náměstí

Cíl: Dobrovice

Délka trasy: 61 km

Charakter trasy: Středně náročná trasa vedoucí pouze po asfaltových silnicích vhodná pro silniční kola.

Převýšení: Na začátku trasy náročné prudké převýšení, dále již jen mírně zvlněný terén.

Vyjedeme z náměstí v Dobrovicích po cyklotrase 8155 a čeká nás náročné stoupání do obce Týnec. Za Týncem ještě chvíli stoupáme po silnici, a pak na křižovatce odbočíme vlevo. Přes obec Holé Vrchy sjedeme serpentinami dolů a dostaneme se do Kolomut. Pokračujeme již po rovině stále rovně, přejedeme železniční trať, a poté i hlavní rychlostní silnici. Zde se vyskytuje velký provoz, ale je tu umístěn přechod pro chodce, po kterém bude bezpečnější svá kola převést. Dále jedeme přes Plazy, Valy a Dolní Stakory pořád rovně po silnici ke statku Studénka. U statku odbočíme vpravo a po cyklotrase 8153 přijedeme do obce Násedlnice. Na začátku obce odbočíme vpravo, za obcí na první křižovatce jedeme směrem na Husí Lhotu a zhruba po 200 m odbočíme vlevo a po málo frekventované cestě se přes Chlumín dostaneme do Lítkovic. Tady na jediné křižovatce odbočíme vpravo a podél železniční trati přijedeme do obce Obrubce. Projedeme obcí, přejedeme hlavní rychlostní silnici, opět doporučujeme převést kola po přechodu pro chodce a pokračujeme rovně do Bechova a dále do Rohatska, kde za obcí začíná být silnice, po které jedeme, značena jako cyklotrasa 8148 a dostaneme se na náměstí do Dolního Bousova. Zde si můžeme prohlédnout pamětihodnosti – barokní kostel sv. Kateřiny, empírovou radnici z roku 1861 a Mariánský sloup. Nyní se budeme malý kousek vracet po stejné cestě, ale za Dolním Bousovem u benzínové pumpy odbočíme mírně vlevo na vedlejší silnici, po které pojedeme přes Skyšice a Řitonice a dále mírně stoupáme do Domousnic. Projedeme obcí a sledujeme hnědé turistické značení Zámek Dětenice. Na konci obce odbočíme vlevo. Přes obec Rokytňany pokračujeme vlnitým terénem do Dětenic. Pojedeme vesnicí rovně, až narazíme křižovatku, kde odbočíme doleva a dojedeme až k zámku. Při jeho prohlídce můžeme vidět renesanční a barokní fresky, sbírky obrazů, historických zbraní a loveckých trofejí. Když budeme mít štěstí, narazíme i na pohádkové či historické programy. Občerstvit se můžeme ve středověké krčmě, která nás nejen svým jídlem ale i celkovou atmosférou do středověku opravdu přenese. Od zámku se vracíme stejným směrem, jakým jsme sem dojeli, pokračujeme pořád rovně po silnici, až odbočíme doprava na cyklotrasu 8154 na Prodašice. Za Prodašicemi nebudeme již na křižovatce následovat cyklotrasu a vydáme se pořád po hlavní silnici přes Ledce, Žerčice, Semčice a Úherce zpátky do Dobrovice.

Dobrovice