Cyklovýlet Svatojiřským lesem

Dobrovice – Semčice – Kobylnice – Ujkovice – Ledce – Jabkenice – Kosořice – Dobrovice

Start: Dobrovice, Palackého náměstí

Cíl: Dobrovice, Dobrovická muzea

Délka trasy: 26,4 km

Charakter trasy: Nenáročný výlet, sjízdný pro všechny druhy kol.

Převýšení: 185 m

Náš výlet zahájíme na náměstí v Dobrovici. Vydáme se po cyklotrase 8154, hned záhy uvidíme po levé straně kostel sv. Bartoloměje z 16. století, pokračujeme po silnici přes Úherce a Semčice do Žerčic. Zde pořád pokračujeme po cyklotrase 8154, která odbočuje vlevo, a mírným stoupáním jedeme 1,5 km do obce Kobylnice. Na křižovatce cyklotras v obci jedeme pořád rovně po trase 8154, vjedeme na nezpevněnou polní cestu, která se napojuje na lesní cestu vyúsťující v Ujkovicích. Tady odbočíme vpravo u starého statku a po silnici dojedeme do obce Ledce. Na křižovatce před kulturním domem se napojíme vlevo na cyklotrasu 8147 vedoucí přes Svatojiřský les. Cesta v lese je dobře zpevněná, písčitá a dovede nás bez odbočování do Jabkenic. Jabkenice proslavil skladatel Bedřich Smetana, který zde strávil posledních 9 let života. Zastavit se můžeme u jeho muzea, ke kterému dojedeme z prudkého kopce. Nedaleko odtud byla v roce 1804 založena Jabkenická obora, její návštěva je časově omezena a procházet se můžeme pouze po určených cestách. Je zde vyznačena 3,5 km dlouhá vycházková trasa „Smetanova procházka“, po které svá kola můžeme bez obav vést, jelikož je jízda v oboře na kole zakázána. Po absolvování procházky se vrátíme zpátky k muzeu, pak zahneme doleva a pokračujeme po silnici pořád po cyklotrase 8147. Po levé straně uvidíme hodnotné církevní památky. Půvabnou cihlovou stavbu v gotickém stylu s barokním interiérem – kostel Narození Panny Marie z přelomu 13. a 14. století. V těsném sousedství kostela se nachází dřevěná roubená zvonice se šindelovou bedněnou střechou z 15. století. U autobusové zastávky nás cyklotrasa svede doleva na polní cestu do Kosořic. Na konci polní cesty odbočíme doprava na silnici a po cca 400 metrech dojedeme do Kosořic. Na konci obce odbočíme vpravo, odpojíme se z naší cyklotrasy a pokračujeme po silnici III. třídy do Dobrovice. Před náměstím si uděláme poslední zastávku, kterou náš výlet zakončíme. Po naší pravici se nachází zrekonstruovaný hospodářský dvůr z 16. století, který nyní tvoří komplex (Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice), jehož návštěvu bychom si rozhodně neměli nechat ujít. Zároveň uvidíme v současné době nejstarší, největší a nejmodernější cukrovar u nás, který dal v roce 1831 přestavět ze zámku rod Thurn-Taxisů.

Dobrovice