Malý výlet na jihozápad od Benátek

Benátky nad Jizerou – Kochánky – Mečeříž – Dolní Slivno – Hřivno – Zdětín – Benátky nad Jizerou

Start: Benátky nad Jizerou, zámek

Cíl: Benátky nad Jizerou

Délka trasy: 22,5 km

Charakter trasy: Trasa je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi, vede převážně po silnici.


Výchozím bodem výletu je dominanta města – renesanční zámek. Jedná se o komplex renesančních a barokních zámeckých budov z počátku 16. stol. a kostela na místě staršího kláštera. Celý areál parku je obehnán zámeckou zdí s třemi branami. Západní branou přímo z parku se vydáme pěšky dolů z kopce. Dostáváme se k hlavní silnici, dáme se doprava a cca po 400 metrech odbočíme vlevo a pokračujeme po zelené směr Kochánky po cyklostezce číslo 241. Silnice mezi domky se zanedlouho změní v prašnou cestu. Po levé straně protéká řeka Jizera. V Kochánkách se napojíme na pojizerskou cyklostezku 8146 a pokračujeme prudkým kopcem vzhůru směr Mečeříž. Čeká nás příjemná cca 5 kilometrová projížďka lesem. V Mečeříži se nachází chráněná památka pseudorománský kostel Povýšení sv. Kříže a jeden z nejstarších vodovodů a vodojemů na Mladoboleslavsku. Jedeme po cyklostezce 8146 do Slivínka a odtud stále rovně po cyklotrase 8145 do Dolního Slivna. Na začátku vesnice nás po pravé straně zaujme budova sokolovny z r. 1922, naproti železný ozdobný kříž. Na návsi se můžeme zastavit u empírového kostela sv. Františka Serafinského. Součástí interiéru kostela býval cenný barokní obraz Kalvárie malovaný Petrem Brandlem, významným českým barokním umělcem, a cínová křtitelnice z 16. století (nyní v litoměřickém depozitáři). Na konci vesnice míjíme po pravé straně na bývalém starém hřbitově pomník Vincencie Tirschové, matky zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Pokračujeme stále rovně do menší obce Hřivno. Ve Hřivně se dáme po cyklotrase 8202 na Chrástecký dvůr, který je asi 300 m před železničním přejezdem směr Zdětín. Za vlakovou stanicí Zdětín se napojíme na cyklo a inline stezku, která vznikla na místě zrušené železniční vlečky. Podél inline stezky jsou informační tabule věnující se historii železniční vlečky, regionu a také inline bruslení. Trasa měří necelých 5 kilometrů a zavede nás zpět do Benátek nad Jizerou. Na konci stezky, po pravé straně uvidíme sportoviště (hřiště, zimní stadion, koupaliště). Dostaneme se na hlavní silnici, kterou už známe, dáme se doleva a dále pokračujeme vlevo, stejnou cestou jako na začátku, směrem do zámeckého parku. 

Benátky nad Jizerou