K soutoku Labe s Jizerou krajinou Rudolfa II.

Benátky nad Jizerou – Kochánky – Předměřice nad Jizerou – Čihadla – Stará Lysá – Lysá nad Labem – Káraný – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem – Otradovice – Skorkov – Tuřice – Sobětuchy - Kochánky – Benátky nad Jizerou

Start: Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí

Cíl: Benátky nad Jizerou

Délka trasy: 54,8 km

Charakter trasy: Trasa je náročná. Z části vede po silnici. Kombinuje různé povrchy – silnice a nezpevněné plochy vedoucí podél řeky.


Tento výlet, který z velké části sleduje zastavení naučné stezky zvané Krajinou Rudolfa II., začínáme v Benátkách nad Jizerou. Z Husova náměstí vyjedeme Vaněčkovou ulicí a jedeme po hlavní silnici dolů. Z křižovatky u mostu pokračujeme dále ulicí Soumarovou a napojíme se vlevo na cyklotrasu 241, která vede podél toku řeky Jizery až do Kochánek. V Kochánkách vyměníme cyklotrasu 241 za cyklotrasu 0041, která nás zavede přes Kačov a Předměřice do vesničky Čihadla. Před vesničkou míjíme po levé ruce areál zámku Bon Repos (dobrý odpočinek), který si nechal postavit hrabě František Antonín Špork na začátku 18. stol. jako své letní sídlo. Sjedeme prudkým kopcem dolů a napojíme se na cyklostezku 0037 do Staré Lysé, kde u památného stromu – tisícileté lípy, odbočíme doleva směr Lysá nad Labem. Cesta je písčitá a vede mezi poli kolem národní přírodní památky Hrabanovská černava – nejzachovalejší polabské černavy v naší republice. V Lysé nad Labem doporučujeme navštívit zámecký park, který se stal významnou památkou zahradního umění s množstvím barokních soch z dílny M. Brauna. Při průjezdu městem se držíme cykloznačení s číslem 0037, přejedeme železniční trať a podél kolejí pokračujeme až do obce Káraný. Cestou potkáváme informační tabule s textem o počátcích železniční dopravy v Lysé nad Labem a okolí. Další zajímavou zastávkou je cca 4 km před Káraným výklenková kaple sv. Václava. Ve zdi výklenku je zabudován reliéfní obraz znázorňující zavraždění sv. Václava ve Staré Boleslavi. Před kaplí stojí dvě sochy andělů. V Káraném, kde se můžeme naopak poučit o historii vodní dopravy nebo o povodních na Labi, se napojíme na cyklostezku 241. Stezka vede podél Labe až k lávce, přes kterou se dostaneme na druhý břeh řeky, dále pak do Lázní Toušeň k soutoku Labe s Jizerou. Od soutoku pokračujeme po cyklotrase 0019 do Brandýsa nad Labem. Cyklotrasa nás přivede až pod zámek Brandýs nad Labem, kde končí. Zámek je významnou renesanční památkou, a pokud budeme mít dostatek času, můžeme si prohlédnout prostory, které si tolik oblíbil i císař Rudolf II. Od zámku se vydáme ve směru na Starou Boleslav, ale už za mostem, kterým jsme opět překročili Labe, odbočíme prudce doprava a napojíme se na modré turistické značení a Labskou cyklotrasu. Míjíme lesopark Hluchov, který je od roku 1933 chráněným územím, přejíždíme dálniční nadjezd a po cca 3 km dojedeme do obce Nový Vestec. Nad obcí v lese se nachází přírodní památka Černý orel. U zastavení informující o obci odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 241, která nás zavede zpět do Benátek nad Jizerou. Cestou projíždíme zalesněným územím, které bývalo od nepaměti královským lovištěm, s osamělou myslivnou zvanou Zelená Bouda. Před železniční tratí, kde chybí cykloznačení, uhneme doprava do obce Otradovice. Po cyklotrase 241 pokračujeme dále přes obce Skorkov, Tuřice, Sobětuchy, Kochánky zpět do Benátek nad Jizerou.

Benátky nad Jizerou