Podolským lesem na Klokočku a Zvířetice

Bělá pod Bezdězem – Podolský les – Klokočka – Malá Bělá – Zvířetice – Bítouchov – Podolí – Bělá pod Bezdězem

Start: Bělá p. Bezdězem, Masarykovo náměstí

Cíl: Bělá p. Bezdězem

Délka trasy: 30 km

Charakter trasy: Středně náročná projížďka po asfaltových a zpevněných polních cestách, mírné převýšení. Cesta je vhodná jak pro kola horská, tak i pro kola krosová.

V půvabném svěže zeleném údolí potoka Rokyty se skrývá romantické místo Klokočka – národní přírodní památka. Pojmenování Klokočka vzniklo prý podle zvlášť bujného klokočí, které vyrostlo přímo u pramene s mimořádně léčivou vodou.

Vyjedeme z Masarykova náměstí dolů zámeckým kopcem, na křižovatce odbočíme vlevo před restaurací U Koníčka, stoupáme do kopce po cyklotrase č. 3045 směrem na Dolní Krupou. Zhruba po 6 km odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 8150. Pozor, není zde ukazatel cyklotras. Jedeme po asfaltové lesní cestě, pořád z mírného kopce. Mineme turistický rozcestník u Bílého kříže a na chvíli se spojíme se zelenou turistickou značkou. Cesta vyúsťuje u Klokočky na volné ploše, která slouží i jako malé parkoviště. Místo získalo jméno podle obrovského klokoče, rostoucího nad léčivým pramenem. Z parkoviště se vydáme vlevo k prameni po červené značce. Údajně léčivý pramen vrátil zdraví některému z Valdštejnů. Hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová z Chudenic, tady roku 1724 nechala postavit kapli, zasvěcenou sv. Stapinovi, pomocníkovi nemocných dnou, a vysvěcenou na sv. Prokopa. Vdova po Františku Josefovi z Valdštejna tímto činem splnila jeden z manželových zbožných odkazů. Pod kaplí se můžeme osvěžit pramenem již zmíněné výborné vody. Vrátíme se na rozcestí k parkovišti a pokračujeme po cyklotrase č. 241, která je chvíli také značená jako červená turistická značka. Dojedeme do Malé Bělé, kde je možnost občerstvit se v restauraci Klokočka. Odtud pokračujeme po stejné cyklotrase s označením 241 směrem na Debř. Za mostem se cyklotrasa spojuje s modrou turistickou značkou, po které pojedeme. Dostaneme se na poměrně rozsáhlou zříceninu hradu Zvířetice založenou ve 14. století Markvarticem Zdislavem z Lemberka. Leží na pravém břehu řeky Jizery nedaleko dnešního nádraží v Bakově nad Jizerou. Ze zříceniny pokračujeme po modré turistické značce do Bítouchova. Cesta vede polem, ale je dobře sjízdná. Z Bítouchova se i nadále držíme po modré značce, až do doby, kdy se potká s hlavní silnicí (stará silnice Bělá p. B. – Ml. Boleslav), zde uhneme doprava a sjedeme Pilský kopec do Bělé pod Bezdězem. Za závorami zabočíme vpravo a napojíme se na cyklotrasu 0060, která nás dovede okolo rybníku Slon a městského koupaliště (za koupalištěm odbočíme vlevo do kopce) zpět do města. 

Bělá pod Bezdězem