Máchova projížďka

Bělá pod Bezdězem – Jezová – Sucholesská – Břehyňský rybník – Doksy – Tachov – Okna – Valdštejnsko – Březinka – Plužná – Bělá pod Bezdězem

Start: Bělá p. Bezdězem, Česká brána

Cíl: Bělá p. Bezdězem

Délka trasy: 49,9 km

Charakter trasy: Středně náročná projížďka po asfaltových a zpevněných polních cestách, žádná velká převýšení. Cesta je vhodná jak pro kola horská, tak i pro kola krosová.

I když je tento výlet poněkud delší, není příliš náročný. Povede nás romantickou krajinou a cestou se můžeme kochat krásnými výhledy do krajiny, kudy chodíval i Karel Hynek Mácha.

Cyklovýlet začneme v Bělé u České brány. Odtud vyrazíme k hlavní silnici směrem do města, tu přejedeme. Za silnicí uvidíme značené cyklotrasy 0060, 3045 a 3040 a těch se budeme držet. Cestou mineme městské koupaliště, které bylo vybudováno v letech 1932–1933 na místě někdejšího rybníka Nadýmač. Na rozcestí pojedeme vpravo do kopce směrem na Kuřívody po cyklotrase 3040. Zhruba po 8 km uhneme doleva na Sucholesskou cestu. Je to příjemná asfaltová cesta v lese s označením cyklotrasy 25. Tato trasa nás dovede až na náměstí do Doks. Po cestě do Doks se můžeme zastavit u Břehyňského rybníka, který budeme míjet vpravo při vyjetí z lesa. Břehyňský rybník je součástí rozlehlé přírodní rezervace Břehyně-Pecopala. Koupání je zde pochopitelně zakázané. Od Břehyňského rybníka nás trasa chvíli povede po silnici vedoucí z Mimoně do Doks. Cyklotrasa č. 25 vede přímo na náměstí, zde máme několik občerstvení a možnost doplnit energii na další kilometry. Z Doks vyjedeme od radnice kolem autobusového nádraží, jedeme stále po cyklotrase 25 směr na Dubou. Odbočíme vlevo na hlavní křižovatku se silnicí Česká Lípa – Mladá Boleslav, při přejíždění se zařadíme do levého odbočovacího pruhu, a po přejetí uhýbáme vpravo. Sledujeme označení 25, po němž odbočíme vlevo do obce Tachov s trachytovým vrchem, který vinou těžby kamene neustále ubývá. V Tachově za vodní nádrží uhýbáme vlevo a napojujeme se na cyklotrasu 0015 po asfaltové silničce směrem na Ždírec. My neodbočíme vpravo, pojedeme stále rovně do Oken po neznačené cyklotrase. V Oknech u kostela se napojíme na cyklotrasu 0014, která je shodná se žlutě značenou turistickou trasou, směr na Pankrác. Na Pankráci stojí patrové roubené stavení – bývalá panská myslivna. Poblíž se nachází chatový tábor. Odbočíme vlevo a jedeme směrem na Bezděz po cyklotrase 0061. Sledujeme značení před železniční stanicí Bezděz, odbočujeme vpravo na cyklotrasu č. 0060, po které dojedeme na Valdštejnsko. Zde bylo v roce 1725 na mýtině v průsečíku paprskovitě se sbíhajících průseků postaveno hrabětem Valdštejnem 6 barokních pavilonů k odpočinku při honech. Dnes jsou k vidění již jen dva. Dochovala se však původní sochařská dekorace – sochy Granátníků v hraběcích valdštejnských barvách. Po cyklotrase s číslem 0060 budeme pokračovat i dále přes Březinku, Plužnou až do Bělé pod Bezdězem. Do Bělé přijedeme na opačný konec města, u nádraží. Pokud budeme i nadále sledovat cyklotrasu se stejným označením, dostaneme se zpět kolem městského koupaliště k České bráně.

Bělá pod Bezdězem