Naučnou stezkou Gustava Leutelta

Naučná stezka Gustava Leutelta se skládá ze dvou tras - kratší a delší. Kratší varianta měří 5,4 km a nabízí pět zastavení s informačními tabulemi. Delší varianta o délce 12,7 km přibližuje zajímavosti obce dalšími čtyřmi tabulem i. Naučná stezka seznamuje návštěvníky s pohnutým životním osudem místního spisovatele a básníka Gustava Leutelta. Během cesty po naučné stezce navštívíte rozhlednu Slovanka.

Popis trasy: vlakové nádraží ČD Josefův Důl → zelená turistická značka → rozcestí Peklo-hájovna → červená turistická značka → skalní vyhlídka Čertovy kameny → červená turistická značka (NS Gustava Leutelta) → rozhledna Slovanka → NS Gustava Leutelta → vlakové nádraží ČD Josefův Důl

Kratší varianta začíná u nádraží ČD Josefův Důl, vede kolem kostela Proměnění Páně a přes Peklo míří zpět k josefodolskému nádraží. Na jednotlivých stanovištích se lidé z informačních tabulí seznámí s Leuteltovým životním osudem. Delší varianta  přiblíží zajímavosti obce dalšími čtyřmi zastaveními. Trasa pokračuje po červené a páté zastavení se nachází tvz. v Temném údolí, kde dříve zde stávala jedna ze tří josefodolských skláren, Jantschova huť. Stezka dále pokračuje směrem na Karlov ke kapličce Navštívení Panny Marie, na Slovanku a poslední zastavení se nachází u místní základní školy na Dolním Maxově.

Spisovatel a básník Gustav Leutelt se narodil v roce 21. září 1860 v Josefově Dole v učitelské rodině. Psal hlavně o Jizerských horách, které miloval. Nejznámějším dílem byla Kniha o lese vydaná v roce 1928. Před třemi lety se dočkala částečného českého překladu. Celkem napsal pět románů, několik básní, povídek a vlastivědných studií. V roce 1932 vydal první díl takzvané Nové vlastivědy jabloneckého okresu. Za neúnavnou spisovatelskou a kantorskou činnost získal Leutelt několik ocenění: Stal se čestným občanem Dolního Maxova a v roce 1920 mu obec Josefův Důl postavila pomník. V roce 1923 vznikla v Jablonci nad Nisou Leuteltova společnost, která je dodnes aktivní, avšak v Německu.

Leutelt zemřel krátce po odsunu v roce 1947 opuštěný v německém Seebergenu v 87 letech. "Pro člověka, který svůj domov, svoji vlast a své lesy nadevše miloval, se nemohlo stát nic horšího. Zemřel zarmoucený steskem po domově," připomněl Kutnar při otevření stezky. Dnes se po Leuteltovi jmenuje v Seebergenu ulice.


Josefův Důl

Web:https://mapy.cz/s/gevejapopo