Dvůr Hlaváč Černousy, Ves - muzeum

Dvůr Hlaváč nabízí nejen ubytování, projížďky na koních, seznámení se s ekofarmou, ale také otevřel muzeum, které seznamuje s historií místního života.

Expozice je umístěna v historickém denním statku, který po rozsáhlé rekonstrukci funguje jako rodinná farma s chovem koz, představuje život a zemědělskou výrobu na venkově, mlékárenskou technologii z doby před 100 lety a náčiní staré domácnosti. 

V předsálí Rytířského sálu je možné shlédnout fotografie z historie statku a diplom ze světové výstavy v Paříži v roce 1867, který získal dvorní rada Hlaváč za vzorový chov koní.

Výklad v cizím jazyce
němčina
Služby a vybavení
parkoviště
bezbariérový přístup
Typ muzea
vlastivědné přírodovědné