Přechod Zlaté stezky Českého ráje - 7. den

Alternativní úsek: Jičín – Prachovské skály – Jičín (16 km)

Průběh trasy:
JIČÍN – Holín – Prachov – Turistická chata – Horní Lochov – Brada – Kbelnice – JIČÍN

Alternativní trasa:
JIČÍN – Holín – Prachov – Turistická chata – Horní Lochov – Nadslav – Staré Hrady – Libáň (možnost návratu do Jičína autobusem) 23 km

Náročnost a délka trasy: v prostoru Prachovských skal jsou na většině stezek schody a strmá stoupání či klesáni, jinde nenáročné

Popis trasy:

Prachovské skály dnes, na rozdíl od minulosti, neleží na Zlaté stezce. Abychom je ale na Zlatou stezku alespoň pomyslně vrátili, neboť je rozhodně při našem putování nelze vynechat, připravili jsme alternativní trasu, která nás tam zavede. Pokračujme tedy z Jičína po červené značce do osady Prachov a dále až k Turistické chatě. Ve vlastních Prachovských skalách je řada okruhů, většinou s úzkými průchody mezi skalami po strmých schodech a je na každém návštěvníkovi, jak dlouhou a náročnou trasu si vybere. Zpět se vrátíme například po modré či zelené přes Bradu a Kbelnici do Jičína. Kromě skal si můžeme povšimnout i řady pomníků z prusko-rakouské války, jejíž bitva zde v roce 1866 probíhala.

Alternativní trasa Z Prachova do Libáně:

Když v roce 1886 Václav Durych začal používat pojem „český ráj“ (opravdu tehdy ještě s malým „č“), vymezil jej na jihu až k Libáni. Pokud bychom z Prachova od Šikmé věže pokračovali po červené značce, dovedla by nás kolem vrchu Svatá Anna s kaplí k ostruženským rybníkům a přes Nadslav a Batín až ke Starým Hradům (hrad a zámek Staré Hrady – nabídka pro rodiny s dětmi) a do Libáně. Jižně od Libáně kopečky končí a krajina navazuje na úrodné Polabí.


Jičín